Clicky


Omstreden vof-constructies door aanvullende bepalingen aan banden gelegd

Omstreden vof-constructies door aanvullende bepalingen aan banden gelegd
06-10-2015 14:00 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie [FE]

DE WESTEREEN - Sinds 1 oktober 2015 worden schimmige vof-constructies dankzij een aanvulling aan de Beleidsregel vergunningverlening aan banden gelegd. De beleidsregel vergunningverlening is per 1 oktober aangevuld met bepalingen om na te gaan of een transportbedrijf daadwerkelijk als 'vervoerder' in de zin van artikel 1.1 van de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) kan worden aangemerkt. Dat is gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorheen kwam het voor dat het vervoer feitelijk werd uitgevoerd voor rekening en risico van anderen dan de vergunninghouder. Zo werd er door bedrijven een vof opgezet echter werd het het vervoer niet verricht voor rekning en risico van de vof maar feitleijk kwam dit terecht bij alle afzonderlijke vennoten.

Deze vennoten reden echter wel onder de vlag en op de vergunning van de vof terwijl zij feitelijk verkapte zelfstandigen zijn. Deze afzonderlijke vennoten moeten vanaf nu over een eigen vergunning beroepsgoederenvervoer beschikken.

Om te bepalen of het vervoer voor rekening en risico van de onderneming wordt verricht wordt vanaf nu gekeken naar de financiële verstrengeling van belang. Met andere woorden is er voldoende mate van fincanciële verstrengeling zodat de betrokken onderneming daadwerkelijk als vervoerder aangemerkt kan worden?

De NIWO heeft de beleidsregel in 2012 opgesteld om de geldende wet- en regelgeving over vergunningverlening voor ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg te verduidelijken en om aan te geven hoe de NIWO deze toepast. Met deze laatste aanvulling is, volgens de NIWO, de beleidsregel nog duidelijker geworden. 

NIWO geeft dinsdagmiddag aan tegenover Transport Online dat er ook in het verleden wel gecontroleerd werd op vof-constructies maar dat het door de extra bepalingen eenvoudiger is geworden. "Wij kijken nu heel kritisch naar het feit of er wel of geen sprake is van een vervoerder.", zegt plaatsvervangend directeur Raymond Scherpenisse.

"Met name voor de koerierssector was deze extra bepaling van belang door de vele subcontracters voor bijvoorbeeld PostNL. Je kunt wel voor PostNL rijden dat is het probleem niet maar dan dient de koerier wel zelf ook een vergunning te hebben."

Wanneer onderweg een transporteur door de ILT gecontroleerd wordt en blijkt dat hij onterecht geen vergunning heeft staat hier een boete van 4.300 euro op.