Clicky


TLN pleit voor instellen Fast Lane en snelle verwijdering vluchtelingenkamp Calais

TLN pleit voor instellen Fast Lane en snelle verwijdering vluchtelingenkamp Calais
04-11-2015 09:50 | Transport | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - Deze week hebben ondernemers, aangesloten bij Transport en Logistiek Nederland, gesproken over de aanhoudende problemen bij Calais. De regelmatige verstoringen van het treinverkeer tussen Calais en Engeland door vluchtelingen die naar Engeland willen reizen maken het vrijwel onmogelijk om, met name dagverse goederen, op tijd in de Britse winkelschappen te krijgen.

Transportbedrijven moeten nu al lading weigeren omdat ze niet kunnen voldoen aan de leveringstijden die opdrachtgevers eisen. Bovendien kunnen bedrijven de investeringen in veiligheid van goederen en chauffeurs niet doorberekenen. TLN gaat met de autoriteiten in gesprek over een “Fast Lane” in Calais voor geaccrediteerde vervoerders om vertragingen te minimaliseren. Bovendien moet Frankrijk ook de eerder gemaakte afspraken over het verplaatsen van het kamp bij Calais zo snel mogelijk nakomen.

Accreditatie

Bedrijven die voldoen aan de zware beveiligingseisen van de UK Border Force voor chauffeurs, vracht en vrachtauto kunnen nu reeds geaccrediteerd worden. Om aan deze eisen te voldoen moeten transportbedrijven flink investeren. Deze investeringen gaan verder dan de fysieke beveiliging van de vrachtauto. Chauffeurs moeten ook getraind worden in het uitvoeren van inspectie- en beveiligingsprocedures. Geaccrediteerde bedrijven moeten naar het oordeel van TLN dan ook het voordeel hebben om snel de toegangsprocedures tot de trein te doorlopen en zo min mogelijk last hebben van vertragingen.

Geen alternatieven

Vervoerders hebben op dit moment geen goed alternatief voor de treinverbinding tussen Frankrijk en Engeland. De hoge frequentie van de trein bij Calais, ongeveer vijf keer per uur, maakt het gebruik van de tunnel ideaal voor het transport van dagverse Nederlandse producten. Bovendien is dit met drie kwartier de snelste overtocht. Een overtocht met de ferry, bijvoorbeeld vanaf Duinkerken, kost minimaal twee uur en is ook duurder. Gesprekken met opdrachtgevers over het doorberekenen van hogere kosten en langere transporttijden zijn op dit moment vrijwel onmogelijk.

Instellen Fast Lane, snelle verwijdering kamp

Een Fast Lane is een aparte baan voor vrachtauto’s die alleen toegankelijk is voor auto’s van geaccrediteerde bedrijven. Met de instelling van een “Fast Lane” wordt  de overlast voor transportbedrijven wat betreft vertragingen beperkt.

De onveiligheid rond Calais door de aanwezigheid van het vluchtelingenkamp wordt hiermee niet weggenomen. Frankrijk moet dan ook snel werk maken van de gemaakte afspraak om het kamp te verplaatsen. Echter de berichten van 3 november jongstleden over het aanbrengen van betere voorzieningen in het kamp, duiden eerder op stabilisatie dan op verplaatsing.