Clicky


TLN: 'weekendrust in cabine moet minimaal eens per drie weken mogelijk blijven'

TLN: 'weekendrust in cabine moet minimaal eens per drie weken mogelijk blijven'
13-11-2015 11:03 | Transport | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - Nadat bekend werd dat ook Duitsland, na België en Frankrijk, probeert een verbod op de normale wekelijkse rust in de cabine in te voeren gaan ook, met name vanuit de vakbonden, geluiden op om ook in Nederland een soortgelijk verbod in te voeren.

Volgens TLN is in Nederland het doorbrengen van de normale wekelijkse rust in de cabine sinds mei 2014 in de boetecatalogus opgenomen.

"TLN is van mening dat het onwenselijk is dat chauffeurs lang, soms maandenlang onderweg zijn en is dan ook voor een uniforme handhaving binnen de EU. TLN hanteert ook het standspunt dat het verbod niet verder moet gaan dan noodzakelijk om de onwenselijke effecten tegen te gaan", aldus TLN. 

"Binnen de huidige wetgeving moet het mogelijk zijn om minimaal één keer de normale wekelijkse rust per drie weken in de cabine door te brengen. Op deze wijze wordt enerzijds met behoud van flexibiliteit de rij- en rusttijden gerespecteerd en anderzijds wordt voorkomen dat er te lange perioden achter elkaar in de cabine wordt doorgebracht", meldt de werkgeversorganisatie.

TLN benadrukt te "bijven aandringen bij diverse instanties op een uniforme handhaving en een realistisch sanctiebeleid".