Clicky


D66: actie minister tegen laag waterpeil

D66: actie minister tegen laag waterpeil
27-11-2015 09:20 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - D66 wil dat er actie wordt ondernomen nu de binnenvaart minder vracht vervoert door het lage waterpeil in Nederland.

Wassila Hachchi: “Door het warmer worden van het klimaat dreigt er vanaf 2040 een watertekort in Europa. Doordat er weinig regen is gevallen in Zwitserland en Duitsland en omdat er weinig smeltwater is uit de Alpen, is het waterniveau in de Rijn erg laag. Als er meer vracht vervoerd wordt door de binnenvaart, hoeft er minder getransporteerd te worden over de weg. Dat is duurzamer en scheelt files. De lage waterstand heeft ook gevolgen voor het drinkwater. De concentraties van stoffen die niet in drinkwater voor mogen komen, worden te hoog."

"De minister moet nu actie ondernemen om dit in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Zij kan afspraken maken met Duitsland en andere buurlanden over de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water dat doorgesluisd wordt naar Nederland. In Nederland kan de minister bovendien extra natuurgebieden ontwikkelen die dienen als waterbuffer in droge tijden. Ook kan het verhogen van het waterpeil in meren helpen.

"Maar ook waterbesparing is belangrijk, door efficiënt om te gaan met water, is er minder nodig.”