Clicky


FNV Luchtvaart: Meer zekerheid voor KLM-cabinepersoneel met jaarcontract

FNV Luchtvaart: Meer zekerheid voor KLM-cabinepersoneel met jaarcontract
03-12-2015 13:08 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie [FE]

AMSTERDAM - Het KLM-cabinepersoneel met een jaarcontract krijgt, bij goed functioneren, een vast contract voor onbepaalde tijd. "We hebben dit voor 130 werknemers afgedwongen", zegt Zakaria Boufangacha van FNV Luchtvaart.

Met de toenemende concurrentie in de luchtvaart dijt de flexibilisering van arbeid steeds verder uit. Boufangacha: "Dit baart ons zorgen, want we hebben het wel over ons economisch hart. Het aantal passagiers en de werkgelegenheid op Schiphol neemt toe, dus daar zouden juist meer vaste banen tegenover moeten staan."

Productie groeit dus KLM heeft jaarcontractanten nodig

Eerder gaf KLM aan de jaarcontractanten niet structureel nodig te hebben omdat het uitging van een jaarlijkse productiviteitsverbetering van 4%. Hierdoor zou de luchtvaartmaatschappij na de zomer van 2016 afscheid van de jaarcontractanten kunnen nemen. Boufangacha: "Er is sprake van groei, dus KLM heeft deze mensen hard nodig. Het is goed dat zij nu duidelijkheid over hun toekomst hebben. Het creëert bovendien ook de nodige rust in aanloop naar de komende cao-onderhandelingen begin 2016."

‘Investeer in echte banen, in vakmensen’

Het groeiende aantal tijdelijke contracten is volgens FNV Luchtvaart het gevolg van de moordende concurrentie in de sector. Daar waar vaste banen eerst de standaard waren, zetten werkgevers nu meer en meer in op min/max en bepaalde tijd contracten. "Dit kan de kwaliteit en de service niet ten goede komen. Werkgevers zoals KLM zouden juist meer moeten investeren in banen met zekerheid, kwaliteit en koopkracht. In echte banen", stelt Boufangacha. "Door te investeren in vakmensen wordt ook de concurrentiepositie van KLM verstevigd. Dat lijkt mij in ieders voordeel."

Mocht er in de loop van 2016 blijken dat er sprake is van een overschot bij Inflight Services dan gaat FNV Luchtvaart hierover met KLM in gesprek. Volgens de bond zijn er verschillende mogelijkheden om met deze boventalligheid om te gaan die niet ten koste van de werkzekerheid hoeven te gaan.