Clicky


RailGood: een nieuw samenwerkingsverband van railgoederenondernemers

RailGood: een nieuw samenwerkingsverband van railgoederenondernemers
29-01-2016 11:38 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - Ondernemers in het railgoederentransport, Rotterdam Rail Feeding, LOCON en LTE, slaan met RailGood de handen ineen. Deze ondernemersorganisatie gaat primair de relatie met de infrabeheerder ProRail coördineren. Tevens worden de externe betrekkingen verzorgd met de overheid, havenbedrijven en ketenpartners. RailGood start op 1 februari 2016.

RailGood staat voor de ondernemersgeest op het spoor in Nederland. Nu RailGood operationeel is, zijn oprichters Thom Derks en Hans-Willem Vroon in gesprek met andere ondernemingen in de railgoederenketen om zich aan te sluiten.

Door goed samen te werken en de krachten te bundelen in RailGood, realiseren de ondernemers kostenbesparingen bij de inkoop van diensten bij ProRail. Dit betreft gebruiksvergoedingen, ICT en de service levels.

De samenwerking moet het ondernemersklimaat op het spoor én de concurrentiepositie van de Nederlandse railgoederenketen versterken. Met RailGood kunnen marktbarrières, marktverstoringen en administratieve lasten tijdig en doeltreffend worden aangepakt.

RailGood maakt zich hard voor een veilig, bedrijfseconomisch rendabel en betrouwbaar spoorproduct. Daarbij streeft RailGood een makkelijke en eerlijke marktoegang na. Dit in een daadkrachtige samenwerking met de overheid en ketenpartners zoals ProRail, havenbedrijven en terminals. Na jaren van onderzoek naar de versterking van de concurrentiepositie van het railgoederenvervoer, is het hoog tijd om tot uitvoering van maatregelen over te gaan. Er zit nog teveel stroperigheid in het spoorsysteem. Dat moet verdwijnen. Daarbij moeten scherpe en samenhangende keuzes worden gemaakt over de te realiseren maatregelen.

De prijs/kwaliteitsverhouding van de spoorcapaciteit in Nederland staat bovenaan de prioriteitenlijst. De infraheffingen moeten gekoppeld zijn aan de kwaliteit én door markt gedragen kunnen worden. Daarbij is langjarige duidelijkheid over de hoogte van de infraheffingen een commerciële noodzaak. Eenvoudige prestatieregimes moeten de spelers in het spoorsysteem stimuleren de prestaties te verbeteren. 24x7 beschikbaarheid van spoorcapaciteit tussen de economische regio’s is noodzakelijk. Internationaal moet en kan de samenwerking tussen de infrabeheerders efficiënter. In de railgoederencorridors is een daadwerkelijke One Stop Shop een urgentie. Niet alleen in de capaciteitsverdeling en verkeersleiding, maar bijvoorbeeld ook voor de administratie van stil materieel.

De continu stijgende administratieve lasten waarmee de overheid en ProRail de railgoederen-ondernemers opzadelen, moeten fors worden beperkt. Maatregelen om de railgoederenketen in de havens efficiënter te maken, vragen nadrukkelijke aandacht. Voorkomen moet worden dat bij de uitrol van het beveiligingssysteem ERTMS in Nederland, Duitsland en België extra kosten van tractie en nieuwe toegangsbarrières ontstaan.

Last but not least is voor klanten en ketenpartners eenvoudige toegang tot transportinformatie cruciaal. Havens, vervoerders, ketenpartners en overheid moeten gezamenlijk hierin investeren.