Clicky


Maastricht Aachen Airport blijft binnen de normen geluidsbelasting 2015

Maastricht Aachen Airport blijft binnen de normen geluidsbelasting 2015
14-03-2016 16:02 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

MAASTRICHT - Maastricht Aachen Airport (MAA) is in 2015 binnen de grenswaarden van de geluidsbelasting gebleven. Dat blijkt uit het handhavingsrapport dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 14 maart heeft gepubliceerd in de Staatscourant. In het rapport doet de ILT verslag over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door MAA en de gebruikers van de luchthaven over de periode 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.

Overige bevindingen              

De ILT heeft bij MAA geen onrechtmatigheden geconstateerd bij de 21 nachtvluchten en circuitvluchten. Wel hebben twee luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief ontvangen omdat zij afweken van de voorgeschreven vertrekroute. De door de luchthaven geleverde milieugegevens zijn volledig en compleet maar niet op tijd. De ILT spreekt de luchthaven hierop aan.

De ILT doet elk jaar verslag over de naleving van de milieuregels en de grenswaarden voor de geluidbelasting door de exploitant en de gebruikers van de luchthavens en maakt hier melding van in de Staatscourant.