Clicky


Meer dan 1.100 bezoekers op Topsector Logistiek Congres in de Amsterdam ArenA

Meer dan 1.100 bezoekers op Topsector Logistiek Congres in de Amsterdam ArenA
22-04-2016 19:02 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

AMSTERDAM - Dit jaar is ‘Big Data Small World’ het thema van het Topsector Logistiek Congres. Bezoekers kwamen massaal naar de ArenA om de keynotes en de sessies over big data en logistiek te volgen. Ook kon men sessies volgen over de actielijnen van de Topsector Logistiek, logistieke innovaties ervaren op het Experienceplein of pitches volgen in de Connekt Disruptive Dome over innovaties die de logistieke wereld op zijn kop gaan zetten.

Big Data

Het gebruiken en combineren van data wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Ook in de logistiek. Het slim koppelen van data maakt de mogelijkheden eindeloos. Denk aan het voorspellen van de vraag naar pakketdiensten, het opsporen van bottlenecks in de logistieke keten, het verbeteren van de ‘last mile’ en ‘crowd based’ afhandelen van pakketjes. Crowd based wil zeggen dat forensen, taxi-chauffeurs of studenten tegen betaling pakketten ophalen of afleveren langs de route die ze toch al afleggen.

Holland Logistics Library

Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, opende het programma en nam samen met Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur, de Holland Logistics Library (HLL) in ontvangst. Dit unieke digitale portaal is ontwikkeld om de internationale toppositie van het Nederlandse logistieke bedrijfsleven verder te versterken. De presentaties, video’s, infographics en andere tools kunnen in het buitenland worden ingezet voor het aantrekken van ladingstromen en logistieke investeringen voor Nederland en voor de promotie van Nederlandse logistieke kennis en kunde.

Keynotes

Mark Frequin benadrukte in zijn keynote dat samenwerking de crux tot innovatie is: "Wat ons als overheid en markt bindt, is dat we doelen en ambities willen realiseren in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Alleen een gezamenlijke aanpak van overheden, bedrijfsleven en wetenschap kan deze uitdaging aan."

Trendwatcher Sander Duivestein trakteerde de bezoekers op een stortvloed van huidige en toekomstige innovaties op het gebied van datagebruik. Zijn soundbite “We hebben het niet meer over sciencefiction maar over sciencefacts” kwam luid en duidelijk over. Eric van Heck, hoogleraar Information Management en Markets aan de Erasmus Universiteit, vertaalde de trends naar de logistiek. Hij riep de bezoekers op om mee te doen in de data race, want organisaties die big data niet op een slimme manier gebruiken, gaan onherroepelijk de boot missen. David de Santiago van Amazon Web Services vertelde dat big data big business is. En zeker in de logistiek.

Experienceplein en Connekt  Disruptive Dome

Gedurende de hele dag gonsde het op het Experienceplein en de Connekt Disruptive Dome van de innovaties zoals Smart Data Factory van TNO, de rijsimulator van Green Dino, Exo skeletten van Laevo, de eerste gekoelde cargobike van Bubblepost, de elektrische motor van STORM en de bewakingsrobot van Lobeco.

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

In de middag tekende Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), de Green Deal ZES, namens de deelmarkt Afvalstoffentransport. Ook Shanks Division Commercial Waste, Van Werven, SUEZ en TLN Deelmarkt Afvalstoffentransport ondertekenden de deal. Hiermee committeren ze zich aan het doel van deze Green Deal: zero emissie in steden vóór 2025.

TKI Dinalog Take Off Challenge

In het tweede plenaire gedeelte maakte Iris Vis, professor Industrieel Ontwerpen aan de Rijksuniversiteit Groningen, de winnaars bekend van de Challenge: Nanonow. Vincent Franken en Roel Bakel ontwikkelden een methode om van oude kleding met behulp van nanotechnologie weer hoogwaardige kleding te maken.

Lean & Green Synchromodal in Brabant en Zeeland

NewWays Brabant en Zeeland Connect ondertekenden een langjarige samenwerkingsovereenkomst met Lean & Green Synchromodal. Daarmee willen zij de synchromodale beweging voor groener, flexibeler en efficiënter vervoer in de regio’s Brabant versnellen. ‘Synchromodaal’ betekent dat verladers en logistiek dienstverleners in elke situatie de beste keuze voor een transportalternatief kunnen maken: over de weg, het spoor of het water.

Hyperloop Delft

Tot slot bedankte Aad Veenman de bezoekers. Ook sprak hij de hoop uit om binnen afzienbare tijd als Nederland van de tweede plek naar de eerste plek te stijgen van de World Logistics Performance Index. Tijdens dit congres werd nogmaals duidelijk hoeveel energie er in de Topsector Logistiek zit, dus deze ambitie moet te realiseren zijn. Uitsmijter van het congres was de presentatie van Tim Houter, teamcaptain van Hyperloop Delft. Hij presenteerde het voertuig dat zijn team ontwikkelde en waar het wereldwijd de tweede plek mee behaalde in de Hyperloop wedstrijd.