Clicky


Haags uitzendbureau en leidinggevenden krijgen forse boetes

Haags uitzendbureau en leidinggevenden krijgen forse boetes
26-04-2016 09:31 | Financieel | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - Een Haags uitzendbureau heeft een boete gekregen van bijna 230 duizend euro voor het niet naleven van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Twee leidinggevenden van het uitzendbureau hebben boetes gekregen van respectievelijk 108 duizend euro en 44 duizend euro. Het uitzendbureau moet getroffen werknemers ook het niet ontvangen loon en vakantiegeld alsnog betalen. Inspectie SZW heeft hiermee een langlopende zaak met succes afgerond.

In juni 2012 deed de Inspectie SZW een controle bij een Haags uitzendbureau waarvan verwacht werd dat de eigenaren van het bureau nogal flexibel met de wet- en regelgeving omging. Vanaf dat moment starten inspecteurs een omvangrijk administratief onderzoek naar overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Onlangs hebben het bedrijf en twee leidinggevenden van het bedrijf een boete gekregen.

Het onderzoek ging over het niet juist betalen van 29 werknemers die werkten namens het uitzendbureau. Uit het onderzoek van de Inspectie bleek dat de administratie vermoedelijk niet deugde. Zo waren er veel ondertekende betaalbewijzen, maar ontkenden werknemers dat zij die bedragen ooit ontvangen hadden. De Inspectie liet hierop door een deskundige handtekeningen onderzoeken op betaalbewijzen. Uit dat onderzoek bleek dat in vrijwel alle gevallen de handtekening niet door de werknemer zelf was gezet.

Zo werden zes personen onderbetaald, omdat bij hun uitdiensttreding vakantiedagen niet werden uitbetaald. Voor 15 werknemers kreeg het uitzendbureau een boete omdat de werkgever geen bescheiden kon overleggen waaruit het uitbetaalde loon, de uitbetaalde vakantiebijslag en de gewerkte uren bleek. Overigens ontvingen alle 29 werknemers geen vakantiegeld waar ze wel recht op hadden.

Van het begin af aan heeft de Inspectie bij het onderzoek ook de leidinggevenden van het bedrijf in het onderzoek betrokken. Op deze manier kon zowel het bedrijf als de leidinggevenden beboet worden voor het overtreden van de wet.

Het uitzendbureau zelf heeft een boete gekregen van € 229.850,-. Eén leidinggevende heeft een boete gekregen van € 108.000,- en de andere leidinggevende een boete van  € 44.050,-. Het verschil in hoogte van de boete van de twee leidinggevenden heeft te maken met het soort overtreding waar de leidinggevenden verantwoordelijk voor waren.

Daarnaast moet het uitzendbureau de betrokken 29 werknemers alsnog het niet betaalde loon en/of vakantiegeld betalen. Mocht het bedrijf dit niet doen, dan kan de Inspectie een dwangsom aan het uitzendbureau opleggen dat kan oplopen tot € 40.000,- per werknemer.

Fraude met contante betalingen is sinds 1 januari 2016 nog lastiger geworden. Sinds die datum schrijft de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor dat het minimumloon per bank wordt betaald. Wie niet per bank betaald, kan direct worden beboet door de Inspectie SZW.