Clicky


Onderhoud tunnels A73: 27-28 mei

Onderhoud tunnels A73: 27-28 mei
27-05-2016 09:54 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

ROERMOND - Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en de tunnel Swalmen (A73). Het volgende onderhoud vindt plaats op vrijdag 27 mei vanaf 20.00 uur en duurt tot zaterdag 28 mei 06.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden zijn de tunnels gesloten voor al het verkeer en gelden er omleidingen. Rijkswaterstaat verwacht hierbij beperkte hinder.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de afsluiting regionaal omgeleid via de N273 (Napoleonsbaan) en lokaal via de N271. De omleidingsroutes worden aangegeven met informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt. De overige data voor geplande onderhoudswerkzaamheden in 2016 zijn:

Vrijdag 1 juli 20.00 uur tot zaterdag 2 juli 06.00 uur
Vrijdag 9 september 20.00 uur tot zaterdag 10 september 06.00 uur
Vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot zaterdag 8 oktober 06.00 uur
Vrijdag 18 november 20.00 uur tot zaterdag 19 november 06.00 uur
Vrijdag 16 december 20.00 uur tot zaterdag 17 december 06.00 uur

Rijkswaterstaat streeft continu naar verbetering op het gebied van veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid. Door de opgedane ervaring in het tunnelonderhoud in de afgelopen jaren, is het vanaf 2015 mogelijk om het aantal onderhoudssluitingen terug te brengen van 10 naar 9 per jaar. Minder tunnelsluitingen betekent een hogere beschikbaarheid voor de weggebruiker en een afname van de overlast voor de omgeving.

Aansluitende werkzaamheden A73

Aansluitend op de onderhoudswerkzaamheden aan de tunnels wordt er zaterdag 28 mei van 06.00 uur tot 10.00 uur ook gewerkt aan de A73 ter hoogte van Linnen, in de richting Roermond. Weggebruikers kunnen hierdoor hinder ondervinden omdat er tijdens de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar is.