Clicky


ECT: Fenex en EVO weigeren constructief overleg over Hanjin containers

ECT: Fenex en EVO weigeren constructief overleg over Hanjin containers
02-09-2016 12:21 | Transport | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - Gisteren heeft ECT afspraken gemaakt met EVO en Fenex om vandaag om 10:30 uur te overleggen over de problematiek rond de Hanjin containers. Voordat dit overleg echter plaats kon vinden is ECT gisterenavond laat gesommeerd namens beide partijen door een advocatenkantoor om voor 10:00 uur vandaag een reactie te sturen. Nauwelijks een uur voordat het overleg zou plaatsvinden, en ook vooruitlopend op het eerder gestelde tijdstip van 10:00 uur, heeft datzelfde kantoor bericht dat EVO en Fenex een kort geding aanhangig hebben gemaakt.

Fenex en EVO laten hiermee zien dat zij geen enkele behoefte hebben aan daadwerkelijk overleg met ECT. Aangezien onder deze omstandigheden van constructief overleg geen sprake meer kan zijn heeft ECT hiervan moeten afzien. Dit neemt niet weg dat ECT zeer zeker bereid is tot overleg, maar wel als alle partijen het overleg serieus nemen, en zonder dat er een sommatie ligt en een kort geding aanhangig is.

Naar de mening van ECT brengen EVO en Fenex hiermee de voortgang van een vlotte aflevering van lading aan de ladingbelanghebbenden in gevaar. Een vlotte aflevering die dankzij de inspanningen van ECT en de snelle reactie van veel logistieke dienstverleners juist goed op gang was gekomen. Inmiddels zijn al meer dan 100 containers afgeleverd. Een aflevering, waar noch de Fenex noch de EVO op enigerlei wijze aan hebben bijgedragen. Overigens ECT gaat gewoon door met het afleveren van containers conform de voorwaarden.