Clicky


Onderhoud tunnels A73: 9-10 september

Onderhoud tunnels A73: 9-10 september
06-09-2016 13:47 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

ROERMOND - Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en de tunnel Swalmen (A73). Het volgende onderhoud vindt plaats op vrijdag 9 september vanaf 20.00 uur en duurt tot zaterdag 10 september 06.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden zijn de tunnels gesloten voor al het verkeer en gelden er omleidingen. Rijkswaterstaat verwacht hierbij beperkte hinder.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de afsluiting regionaal omgeleid via de N273 (Napoleonsbaan) en lokaal via de N271. De omleidingsroutes worden aangegeven met informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.

De overige data voor geplande onderhoudswerkzaamheden in 2016 zijn:

  • Vrijdag 07 oktober 20.00 uur tot zaterdag 08 oktober 06.00 uur
  • Vrijdag 18 november 20.00 uur tot zaterdag 19 november 06.00 uur
  • Vrijdag 16 december 20.00 uur tot zaterdag 17 december 06.00 uur

Rijkswaterstaat streeft continu naar verbetering op het gebied van veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid. Door de opgedane ervaring in het tunnelonderhoud in de afgelopen jaren, is het vanaf 2015 mogelijk om het aantal onderhoudssluitingen terug te brengen van 10 naar 9 per jaar. Minder tunnelsluitingen betekent een hogere beschikbaarheid voor de weggebruiker en een afname van de overlast voor de omgeving.