Clicky


EVO en Fenedex: vrijhandel moet uit verdomhoek

EVO en Fenedex: vrijhandel moet uit verdomhoek
20-09-2016 13:52 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - Vrijhandel moet uit de verdomhoek. Dit stellen ondernemersverenigingen EVO en Fenedex in een eerste reactie op de Miljoenennota. Daarom moet het kabinet zich in 2017 hard maken voor handelsverdragen en het vrije verkeer van goederen in Europa. Ook moet het kabinet fors meer investeren in bereikbaarheid en digitale infrastructuur.

Volgens de twee ondernemersverenigingen, die samen opkomen voor de logistieke en handelsbelangen van bedrijven, zijn vrijhandel en slimme infrastructuur het fundament van onze economie en verdienen zij daarom nog meer prioriteit dan nu uit de kabinetsplannen blijkt.

Vrijhandel

EVO en Fenedex zijn erg positief over het kabinetsvoornemen om de komende jaren structureel te investeren in privaat-publieke samenwerking om handel te bevorderen. Maar dat vraagt ook om politiek leiderschap in binnen- en buitenland. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kost Nederland zo’n tien miljard euro.

Plannen voor makkelijker handel drijven met belangrijke handelspartners, zoals de Verenigde Staten en Canada, staan onder druk. Ook ondervinden Nederlandse bedrijven hinder door de toegenomen grenscontroles in Europa.

EVO en Fenedex willen daarom dat het kabinet zich komend jaar nog steviger opstelt als voorvechter van vrijhandel in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Maar zich ook hard maakt voor een betere samenwerking tussen inspectiediensten en de douane.

Goederenstroom

Het kabinet trekt het komende jaar meer geld uit voor investeringen in infrastructuur. Maar dat is volgens EVO en Fenedex niet genoeg. Meer en betere infrastructuur is noodzakelijk en dat kost meer dan nu begroot. Een sterke digitale infrastructuur, betere doorstroming op wegen, vaarwegen en ruimte voor goederenvervoer op het spoor zijn cruciaal voor onze positie als handelsland.

De ondernemersorganisaties pleiten dan ook voor een goed gevuld nationaal investeringsfonds voor snel-, spoor- en vaarwegen en voor een slimme digitale infrastructuur. Het laatste moet Nederland koploper maken in digitalisering en duurzaamheid.