Clicky


Handhaving Merwedebrug uitgebreid naar busvervoer

Handhaving Merwedebrug uitgebreid naar busvervoer
13-10-2016 10:31 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

GORINCHEM - Door haarlijnscheurtjes in de Merwedebrug geldt sinds dinsdagochtend een verbod voor alle voertuigen boven de 3.500 kilo. Tot nog toe werd er door politie en Inspectie Leefomgeving en Transport alleen gehandhaafd op vrachtverkeer. Dat wordt nu uitgebreid met busvervoer.

De bebording hiervoor wordt nu aangepast. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat in gesprek met onder andere provincie, gemeenten en bedrijven over mogelijke maatregelen om de doorstroming te verbeteren.

Aanpassing bebording en uitbreiding handhaving

Met de busmaatschappijen is dinsdag al contact geweest over het verbod; dit is goed opgevolgd. Niettemin rijden sommige andere bussen, zoals touringcars af en toe alsnog over de brug. Om deze reden worden de borden nu aangepast en wordt de handhaving uitgebreid. Handhaving van alle voertuigen boven de 3,5 ton is praktisch niet haalbaar en zou de doorstroming in ernstige mate beperken.

Rijkswaterstaat vertrouwt wat dat betreft ook op gezond verstand van deze weggebruikers om een verbod vanuit veiligheidsoverwegingen na te leven. OV-bedrijven hebben reeds maatregelen getroffen en Rijkswaterstaat blijft met hen in gesprek over alternatieven voor de komende periode.

 

Uitzonderingen

 

Voor hulpdiensten zoals bijvoorbeeld de brandweer, ambulances en bergingsbedrijven geldt een uitzondering in spoedeisende gevallen. Deze komen slechts incidenteel voor waardoor de brug in mindere mate belast wordt dan door het vracht- en busvervoer.

Ook werkt Rijkswaterstaat hard om de versteviging aan de onderkant van de brug uiterlijk binnen twee maanden uit te voeren opdat de brug weer open kan voor alle vervoer. Er zijn omleidingsroutes ingesteld via de A2/A15/A16 en de A2/A59.

Hinder voor weggebruikers

Weggebruikers moeten de komende periode in de ochtend- en avondspits rekening houden met aanzienlijke hinder op de A27 bij Gorinchem. Ook op de omleidingsroutes en de provinciale en gemeentelijke wegen zal het (veel) drukker zijn dan normaal. Het advies aan automobilisten die over de Merwedebrug moeten, is de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en zo mogelijk buiten de spits te reizen of een andere route te kiezen. Aan beide zijden van de brug is één rijstrook van de A27 afgesloten waardoor er slechts één rijstrook overblijft waar al het verkeer over wordt geleid. Op die manier kunnen vrachtwagens en bussen er eenvoudig tussenuit worden gehaald en van de weg geleid.

Tijdige informatievoorziening

Rijkswaterstaat doet er alles aan om het vrachtverkeer en bussen tijdig via borden boven en langs de snelweg en tekstkarren langs de weg te informeren over de afsluiting van de Merwedebrug en de omleidingsroutes die gevolgd moeten worden. Toch komt het voor dat de aanwijzingen niet of niet tijdig worden opgevolgd, met als gevolg dat dit verkeer op het laatste moment van de snelweg wordt geleid. In plaats van “te keren” en de snelweg een stukje terug te nemen, proberen sommige vrachtwagens via lokale wegen hun route te vervolgen.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om deze overlast zo snel mogelijk terug te dringen. Zo worden op sommige locaties al verkeersregelaars ingezet. Er wordt gekeken of dit op meerdere locaties noodzakelijk en haalbaar is. Verder wordt gewerkt aan een betere verwijzing naar de juiste omleidingsroute voor vrachtwagens die van de snelweg komen.