Clicky


Veroordelingen in strafzaak over Filipijnse matrozen

Veroordelingen in strafzaak over Filipijnse matrozen
10-01-2017 17:08 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DORDRECHT - De rechtbank in Dordrecht heeft vandaag twee eigenaren en een medewerkster van een uitzendorganisatie veroordeeld tot gevangenisstraffen en een werkstraf wegens mensensmokkel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Het bedrijf  moet een geldboete betalen van 65.000 euro

Werkzaam op binnenvaartschepen

De rechtbank acht bewezen dat de drie verdachten hebben samengewerkt om Filipijnse matrozen illegaal op binnenvaartschepen te laten werken. Zij deden dat onder andere door handtekeningen op documenten die belangrijk waren voor de tewerkstelling van de matrozen te vervalsen.

Geen mensenhandel wel mensensmokkel

Het Openbaar Ministerie verweet de verdachten ook dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel. De rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake was van een maatschappelijk ongewenst geachte arbeidssituatie. Zo moesten de matrozen langer werken dan was afgesproken en ontvingen ze daarvoor niet de juiste beloning. Ook werden ze geconfronteerd met hoge (extra) kosten als ze vroegtijdig naar de Filipijnen wilden terugkeren. 

Op basis van het strafdossier kan echter niet worden bewezen dat de matrozen werden uitgebuit zoals in de wet staat omschreven. De verdachten worden dan ook vrijgesproken van de mensenhandel.

Wel worden zij veroordeeld voor mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De verdachten hebben bewust de instanties misleid zodat vergunningen voor de tewerkstelling en het verblijf in Nederland van de matrozen werden afgegeven. De matrozen verbleven daardoor niet rechtmatig in Nederland.

Gevangenisstraffen en een werkstraf

De eigenaren van de uitzendorganisatie zijn beiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De twee mannen hebben geld verdiend aan de illegale praktijken.

Een leidinggevende van het bedrijf moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren. Zij heeft geen financieel voordeel verkregen uit de strafbare feiten en had ook geen initiërende rol. Zij heeft echter wel een rol gespeeld in de uitvoering van de kwalijke praktijken.