Clicky


Staatssecretaris Dijksma en KNV trekken gelijk op in mobiliteitsplannen voor de toekomst

Staatssecretaris Dijksma en KNV trekken gelijk op in mobiliteitsplannen voor de toekomst
03-02-2017 13:23 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - “Keuzes ten aanzien van de toekomst van onze mobiliteit moeten we nu maken", aldus KNV voorzitter Bertho Eckhardt tijdens de KNV nieuwjaarsreceptie.

Gastspreker staatssecretaris Dijksma onderschreef dat standpunt van harte. Ze schonk bijzondere aandacht aan het feit dat haar eigen visie ‘Toekomstbeeld OV’, en dat van de door een brede mobiliteitssector gedragen manifest ‘Vooruit’, naadloos op elkaar aansluiten.

Dijksma prees verder het initiatief van Mobiliteitsalliantie, dat in het manifest ‘Vooruit!’ ‘over bredere grenzen dan ooit’ gezamenlijke ambities voor een duurzame, integrale Nederlandse mobiliteit bijeenbracht.

Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie pleit er onder meer voor dat economische kerngebieden optimaal met elkaar verbonden worden. Ook moet het mogelijk zijn om in de Randstad binnen een uur van deur tot deur te reizen. Daarnaast ligt er een enorme uitdaging om het vervoer vraaggerichter te maken. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt legde de staatssecretaris voor dat deze, alle vormen van vervoer met elkaar verbindende ‘sprong naar de toekomst’, wel extra investeringen van gemiddeld 1 miljard euro per jaar vergt: “Wij hebben er alvast maar een prijskaartje aan gehangen. Wel zo gemakkelijk voor de formateur”.

Heden en toekomst van taxisector

Eckhardt benadrukte dat ondanks de intensieve huidige focus op de lange termijn, KNV’s aandacht voor de dagelijkse zorgen van de vervoersbedrijven niet zal verslappen. In de taxisector zijn faillissementen aan de orde van de dag ten gevolge van de bestaande aanbestedingsmethodiek, en voor het spoor zijn de gebruiksvergoedingen een voortdurend onderwerp van actualiteit. Dijksma benoemde de grote kansen voor de taxisector die schuilen in het vraaggerichter maken van het OV.

Terugbetalen van saldo op OV-chipkaart

Tijdens de receptie had de staatssecretaris nieuws met betrekking tot de OV-chipkaart. Als reizigers geld op een nog actieve kaart terug willen krijgen, moeten ze daar nu 1 euro voor betalen. Dijksma kondigde aan dat er afspraken zijn gemaakt om het terugkrijgen makkelijker en gratis te maken: “Het geld op de OV-chipkaarten is van de reiziger. Ik vind het daarom logisch dat het zo makkelijk mogelijk moet zijn om vergeten geld terug te krijgen.”

Europees speelveld

De mobiliteitssector verandert steeds meer in een Europees speelveld. Dijksma blikt terug op een succesvol Nederlands EU voorzitterschap in 2016, met daarin belangrijke besluitvorming inzake het Vierde Spoorpakket. Ze noemde de datum van 20 januari 2017 als historisch, omdat op die dag de bouw van de capaciteit genererende Betuwelijn in Duitsland is begon. KNV, dat belangrijke Europese spelers tot haar leden telt (zoals Deutsche Bahn, Transdev en Syntus/Keolis) en de Nederlandse overheid trekken samen op in de Europese agenda.

Touringcar als veiligste vervoersmiddel over de weg

Speciale aandacht ging uit naar de studie van SWOV, waar de touringcar als veiligste vervoermiddel uit de bus kwam.