Clicky


TLN roept op tot gezamenlijke Europese aanpak handhaving rust in cabine

TLN roept op tot gezamenlijke Europese aanpak handhaving rust in cabine
13-04-2017 09:29 | Transport | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - TLN voorziet een sterke toename van buitenlandse chauffeurs die op de NL parkeerplaatsen in de grensregio’s de 45-uur weekeindrust gaan doorbrengen. Op 31 maart heeft Duitsland een wet aangenomen die verbiedt de 45-uur rust in de cabine door te brengen. Duitsland volgt daarmee de lijn van België en Frankrijk die daar al eerder toe overgingen. De wet zal naar verwachting deze maand in werking treden. TLN voorziet problemen en roept op tot een gezamenlijke en gelijke aanpak van handhaving in Europa.

TLN voorzitter Arthur van Dijk is ontstemd: “Onbegrijpelijk dat Duitsland met aanvullende regels is gekomen die niet Europees zijn afgestemd. Het is immers Europese rij- en rusttijdenregelgeving. En het is vooral vreemd omdat de Europese Commissie binnenkort met voorstellen komt die verduidelijking moeten geven aan het verbod. We hebben juist een gelijk speelveld nodig in Europa. Meer samenwerking op handhaving. En op dezelfde manier handhaven.”

De TLN voorzitter roept de (demissionaire) minister dan ook op om de Nederlandse handhaving snel in de pas te laten lopen met de handhaving in Duitsland, België en Frankrijk.

Slaapplaats

De Duitse wet zal naar verwachting deze maand in werking treden, maar het is nog onduidelijk of en hoe dit verbod gehandhaafd gaat worden. De 45 uur rust wordt alleen als zodanig erkend indien de werknemer een geschikte slaapplaats ter beschikking wordt gesteld. Wat er onder een geschikte slaapplaats moet worden verstaan is niet helder. Wel is aangegeven dat een bed in de cabine niet als geschikte slaapplaats geldt. Ook een plaats waarbij de chauffeur gedwongen is in de onmiddellijke nabijheid van het voertuig te blijven, is niet geschikt, aldus de nieuwe wet.

Boetes

Wordt de 45-uur rust in de cabine op de verkeerde manier doorgebracht, dan levert dat voor zowel de chauffeur als de ondernemer een boete op van 60 en 180 euro per uur op. Aangezien de wekelijkse rust dan niet wordt erkend als rust, kan dit oplopen tot bedragen van 2.700 tot 8.100 euro.

Europese stand van zaken ingehaald door initiatieven lidstaten

In Brussel wordt intussen hard gewerkt aan wetsvoorstellen die een verduidelijking van de regeling over 45 uur rust in de cabine moeten geven. Voor de 45-uur rust in de cabine lobbyt TLN voor een duidelijke regeling die op een eenduidige manier wordt gehandhaafd en geïnterpreteerd, met eens per vier weken de mogelijkheid de rust in de cabine door te brengen. Het liefst wordt die rust genoten op een beveiligde truckparking met goede faciliteiten.

Er wordt nog altijd een Europese Hofuitspraak verwacht over de huidige wetgeving. De minister heeft aangegeven dat ze daarop wil wachten en dan pas wil gaan handhaven. Wanneer Duitsland daadwerkelijk de nieuwe wet gaat handhaven is het niet langer de vraag óf er in Nederland wel gehandhaafd moet worden, dus kan de handhaving maar beter worden ingepland en de communicatie naar de chauffeurs worden gestart.