Clicky


'Geen Nederlands verbod op weekendrust in de cabine: vrachtwagens comfortabel genoeg voor prettige nachtrust'

'Geen Nederlands verbod op weekendrust in de cabine: vrachtwagens comfortabel genoeg voor prettige nachtrust'
20-06-2017 16:57 | Politiek | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, is niet van plan om een verbod in te voeren op het nemen van de weekendrust in de cabine van de vrachtwagen. Dit blijkt uit haar antwoorden aan het lid Helvert van het CDA die hierover op 1 juni vragen stelde aan de minister naar aanleiding van het verbod dat Duitsland ingesteld heeft op het nemen van de weekendrust in de cabine.

Schultz pleit voor wetgeving in Europees verband vanwege de harmonisatie in de handhaving en wet- en regelgeving. Daarnaast pleit Schultz voor een gelijk speelveld voor transporteurs binnen Europa.

“Als Nederlandse Minister ga ik niet over de wetgeving in Duitsland. De Duitse wetgever maakt een eigen afweging, maar ik ben van mening dat dit op Europees niveau moet worden opgepakt, als onderdeel van het Mobility Package van de Europese Commissie”, aldus Schultz.

Volgens de Minister zijn de vrachtwagens van tegenwoordig comfortabel genoeg om daar de nachtrust in te genieten.

“Bovendien laten chauffeurs hun lading vaak liever niet onbeheerd achter. Ik vind het belangrijk dat chauffeurs goede voorzieningen hebben, daarom is het Nederlandse beleid voor de lange rustperiode er op gericht om gebruik te maken van beveiligde truckparkings met goede voorzieningen op het onderliggend wegennet”, gaat zij verder.

Of het verbod in Duitsland parkeerproblemen in Nederland gaat opleveren is volgens Schultz op dit moment nog niet bekend. “ Ik zal Rijkswaterstaat laten monitoren of de parkeerdruk langs autosnelwegen van en naar Duitsland een toename kent. Afhankelijk van de uitkomsten zal ik waar nodig eventuele maatregelen nemen”, aldus Schultz.