Clicky


Toestand Nederlandse infrastructuur zorgwekkend

Toestand Nederlandse infrastructuur zorgwekkend [+video]
21-06-2017 16:53 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

ZOETERMEER - Van de 750 bruggen en 22 tunnels die het Rijkswegennet telt, lopen er tientallen gevaar uit te vallen. Het gevolg is een verkeersinfarct op de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Sweco. Het is wachten op een volgende calamiteit zoals de afsluiting van de Merwedebrug, de Afsluitdijk of de Schipholtunnel. Als zoiets op hetzelfde moment op twee of meer plekken gebeurt, zijn de gevolgen voor Nederlandse economie enorm: hele regio’s worden dagenlang ontregeld door enorme files die ook doorwerken in de rest van Nederland.

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in een studie de effecten van gelijktijdige afsluiting van een aantal belangrijke oeververbindingen in de regio Rotterdam in kaart gebracht. De filekosten voor het wegverkeer zijn enorm, zo blijkt. Ook strekt de overlast zich uit tot ver in Nederland.

Bouwend Nederland en brancheorganisaties TLN en evofenedex slaan samen met de ANWB alarm. Zij vragen de politiek aanzienlijk meer prioriteit te geven aan het onderhoud van deze voor de Nederlandse economie cruciale infrastructurele verbindingen. Alleen dan kunnen forse reistijdverliezen en economische schade voorkomen worden.

Nederland kent een fijn vertakte en efficiënte infrastructuur waarvan dagelijks miljoenen weggebruikers gebruikmaken. Een bezit om trots op te zijn! Door de economische groei wordt het wel steeds drukker op de Nederlandse wegen. Om de doorstroming op peil te houden zodat de vele weggebruikers soepel hun plaats van bestemming bereiken, is goed onderhoud nodig.

De voorzitters van de verontruste organisaties verwoorden de situatie als volgt. Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB: “De vertragingen die ontstaan door het uitvallen van bruggen en tunnels zijn fors. Kijk bijvoorbeeld naar de Afsluitdijk. Als deze kwetsbare infrastructuur niet functioneert, zullen automobilisten bijna anderhalf uur moeten omrijden. Dat kan niet de bedoeling zijn”.

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Uit de analyses van het ministerie van IenM blijkt ook dat verkeers- en goederenstromen nóg verder vastlopen bij een hoge economische groei zoals we die nu al meemaken. Het verkeer groeit harder dan in de scenario's waarmee het kabinet rekent. Alle reden dus voor urgentie bij de investeringsbeslissingen.”

Arthur van Dijk, voorzitter TLN: “Er is een groeiende kans dat er zich ruwweg tegelijkertijd twee of meer calamiteiten voordoen die leiden tot dagenlange blokkades van diverse knooppunten. Voor economische groei is Nederland bijzonder afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Die komen allemaal knarsend tot stilstand als belangrijke knooppunten niet goed onderhouden worden.”