Clicky


'Nederland moet zich spiegelen aan Duits Masterplan spoorgoederenvervoer'

'Nederland moet zich spiegelen aan Duits Masterplan spoorgoederenvervoer'
26-06-2017 11:16 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - Ondernemersorganisatie RailGood juicht het Duitse Masterplan spoorgoederenvervoer van 23 juni 2017 toe. RailGood is het samenwerkingsverband van Rotterdam Rail Feeding, LOCON, LTE Netherlands, TX Logistik, DistriRail, Lineas, Captrain Netherlands, Rail Force One, RTS en Shunter. Het Duitse Masterplan sluit goed aan bij de doelen die RailGood nastreeft.

Aangezien 90 procent van het spoorgoederenvervoer de Nederlands-Duitse grens passeert, is het cruciaal dat Nederland snel en daadkrachtig aansluiting zoekt bij dit Duitse staaltje van turbosamenwerking tussen bedrijfsleven, infrabeheer en overheid. Net als in Duitsland heeft ook het Nederlandse spoorgoederenvervoer dringend behoefte aan versterking van de concurrentiekracht van het spoorgoederenvervoer.

Ten eerste om de weg en het milieu te ontlasten door een modal shift naar spoorgoederenvervoer te stimuleren. Ten tweede om een gelijk marktspeelveld voor het spoorgoederenvervoer te creëren met een gezonde financiële basis. RailGood roept de Nederlandse overheid, ProRail, de havenbedrijven en bedrijfsleven in het spoorcluster op om het Duitse voorbeeld nog dit jaar te volgen.

De sterkten en kansen van het spoorgoederenvervoer zijn nog lang niet benut. Daartoe moet het spoorgoederenvervoer attractiever worden gemaakt voor verladers en logistiek dienstverleners. Daarbij is het zaak dat het spoorgoederenvervoer zijn voorsprong als veiligste en groenste vervoerwijze bestendigt en verder uitbouwt. Net als in Duitsland en eerder Zwitserland, vraagt dit om een integraal en breed gedragen maatregelenpakket. Dat vervolgens in een horizontale samenwerking tussen overheid, ProRail, havenbedrijven en bedrijfsleven moet worden uitgevoerd.

RailGood ziet dit als de effectieve remedie om Nederland duurzaam logistiek concurrerend te houden. Dit om de Nederlandse havens, terminals, industrie en handel veilig, efficiënt, groen en veelal synchromodaal te verbinden met het achterland.

RailGood herkent in het Duitse Masterplan de volgende thema’s en maatregelen die Nederland hiertoe moet navolgen:

  • Halvering van de infraheffingen voor spoorgoederenvervoer, reeds per 2018. Een gelijk speelveld met de vrachtwagen en de binnenvaart moet zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd.
  • Voorrechten voor voor- en natransport tussen verladers en terminals/laad- en lospunten voor inter- en multimodaal spoorvervoer.
  • Beschikbaar stellen van efficiënte spoorinfrastructuur voor goederenvervoer: Gericht elimineren van infrastructurele flessenhalzen in het Nederlandse gemengde spoorwegnet en op de grensovergangen (Emmerich, Venlo, Bentheim, Heerlen, Roosendaal, Sas van Gent, Maastricht en Budel). Alle nationale en internationale goederencorridors tussen de Nederlandse havens en industrie geschikt maken voor 740 meter lange treinen. Optimaliseren van de last mile spoorinfrastructuur en goederenemplacementen. Meer spoorontsluitingen van industrie en grote distributiecentra. Vervangen van beveiligingssysteem ATB NG door ATB EG of ERTMS level 1.
  • Stimuleren en bevorderen van digitalisering/telematica en automatisering: Online goederencapaciteitsboekingssysteem ProRail en snelle orderafhandeling. Digitalisering van bedrijfsprocessen tussen ProRail, goederenvervoerders, rail terminals en aangrenzende spoorinfrabeheerders. Stimuleren en uitbreiden van digitale dienstverlening aan verladers en logistiek dienstverleners versterken en uitbreiden. Aansluiten bij de Duitse vernieuwingen in voertuigtechnieken.
  • Verdere vergroening van de schoonste modaliteit spoorgoederenvervoer: Stimuleren van schone brandstof en het financieel haalbaar maken van aanschaf van hybride locomotieven bij vervanging. Toelaten van weg/rail-rangeervoertuigen voor last mile rangeren. Gerichte elektrificatie van spoorlijnen voor goederenvervoer en de last mile, waaronder de spoorlijnen Roermond-Venlo en Zutphen-Goor-Hengelo.
  • Scholing en educatie van vakmensen.