Clicky


Raad van State: Bergharens transportbedrijf mag geen verjaardagsfeestjes vieren in bedrijfsgebouw

Raad van State: Bergharens transportbedrijf mag geen verjaardagsfeestjes vieren in bedrijfsgebouw
09-08-2017 14:16 | Opmerkelijk | auteur Redactie [FE]

WIJCHEN - Een transportbedrijf uit Wijchen heeft in 2015 een dwangsom van 5.000 euro opgelegd gekregen vanwege het houden van privé feestjes in een bedrijfsgebouw bij het transportbedrijf. Deze feestjes zouden volgens de Gemeente Wijchen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het transportbedrijf is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan en heeft deze vandaag verloren.

De gemeente heeft in 2014 geconstateerd dat het transport- en garagebdrijf in één van haar bedrijfsgebouwen privéfeesten organiseerde. Omdat het geven van privéfeesten volgens het college in strijd is met de op het perceel rustende bedrijfsbestemming heeft het transportbedrijf in 2014 een last onder dwangsom opgelegd gekregen.

In 2015 ontving het transportbedrijf opnieuw een last onder dwangsom vanwege het op 4 juli 2015 opnieuw geven van een privéfeest in het bedrijfsgebouw.

Het transportbedrijf gaf in het hoger beroep aan dat zij de bestemming niet heeft overtreden omdat het een personeelsfeest betrof.

Uit het controlerapport dat ten grondslag lag aan het invorderingsbesluit blijkt slechts dat op 4 juli 2015 een feestelijke bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het bedrijfsgebouw maar niet of het een personeelsfeest betrof. Volgens het transportbedrijf was dat wel het geval en waren de aanwezigen personeelsleden.

De gemeentelijke toezichthouders hebben daar geen onderzoek naar gedaan en hebben maar één aanwezige gevraagd of zij een personeelslid was en deze persoon heeft dat bevestigd. 

In het besluit van 12 mei 2015 is opgenomen dat incidenteel gebruik van het bedrijfsgewbouw voor personeelsfeesten is toegestaan. Volgens het besluit is een personeelsfeest: "Een feest uitsluitend voor het personeel, eventueel inclusief partner, van het op dit perceel gevestigde transportbedrijf/garagebedrijf."

Het op 4 juli gehouden feest betrof echter een verjaardagsfeest. Het vieren van een verjaardagsfeest is een privéaangelegenheid die geen verband houdt met de bedrijfsvoering. Om die reden is het gehouden feest geen personeelsfeest.

Dat zowel de jarige als de gasten, naar de transportondernemer stelt, werkzaam waren bij het bedrijf, geeft volgens de Raad van State geen aanleiding om daarover anders te oordelen. Een verjaardagfeest wordt geen personeelsfeest wanneer daar veel of uitsluitend personeelsleden aanwezig zijn.

Raad van State oordeelt dan ook dat de boete terecht is opgelegd.