Clicky


Zaterdag laatste trein over oude Botlekbrug

Zaterdag laatste trein over oude Botlekbrug
25-08-2017 10:27 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - Na 62 jaar gaat zaterdag 26 augustus de laatste trein over de oude Botlekbrug. Zodra het spoor buiten dienst is, starten ProRail en Rijkswaterstaat met de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug.

De oude brug wordt gesloopt. Naar verwachting zijn de afbouw van de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude brug eind 2018 gereed.

Betere doorstroming voor weg, spoor en scheepvaart

De nieuwe Botlekbrug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug. Bovendien is hij 14 m hoog. Dat is 6 m hoger dan de oude brug. Ook beschikt hij over twee doorvaartopeningen van ruim 87 m breed. Hierdoor hoeft hij minder vaak open: van 50 naar 20 openingen per dag. Na de sloop van de oude brug kunnen schepen de brug aan beide kanten passeren. Goed nieuws voor de scheepvaart én voor het weg- en treinverkeer.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Sloop oude brug
  • Aanleg tijdelijke op- en afritten voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe brug
  • Aansluiting nieuwe spoorlijn op bestaand spoorwegnet van de Havenspoorlijn
  • Aanleg bovenleidingen en installatie veiligheidssystemen voor de treinen
  • Realisatie definitieve op- en afritten voor langzaam verkeer
  • Verlegging Venkelweg en herinrichting Oude Maaspad

Hinder voor spoorverkeer

Het spoorverkeer wordt omgeleid via de Botlekspoortunnel waardoor de hinder van de werkzaamheden voor de goederenvervoerders beperkt is.

Hinder voor wegverkeer

De spoor- en langzaamverkeersverbinding worden naast de rijbanen voor het wegverkeer aangelegd. Hierdoor kan het wegverkeer tijdens de werkzaamheden blijven doorrijden. Wel moet de brug soms in verband met de werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden. Verkeer van en naar Hoogvliet wordt dan omgeleid via de Spijkenisserbrug en doorgaand verkeer via de Botlektunnel. Om de hinder te beperken zijn deze afsluitingen zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts. Voor routeplichtige gevaarlijke stoffen loopt de omleiding bij afsluitingen via de eilandenroute.

Hinder voor langzaam verkeer

Voor voetgangers en (brom-)fietsers komen er eerst tijdelijke op- en afritten over de nieuwe Botlekbrug. Bij afsluitingen loopt de omleidingsroute via de Spijkenisserbrug. Per afsluiting wordt bekeken of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Hinder voor de scheepvaart

Schepen kunnen te maken krijgen met stremmingen en hinder op de vaarweg.Schepen lager dan 14 m kunnen in de meeste gevallen onder de dichte brug doorvaren. Er wordt zoveel mogelijk bij een van de twee hefdelen van de nieuwe Botlekbrug gewerkt zodat het andere deel beschikbaar is voor de scheepvaart.