Clicky


Grote vraag naar logistiek vastgoed dankzij e-commerce

Grote vraag naar logistiek vastgoed dankzij e-commerce
20-09-2017 11:17 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

AMSTERDAM - De aanhoudende groei van e-commerce zorgt voor een grote vraag van bedrijven naar logistiek vastgoed. In de eerste helft van 2017 is 50% meer logistiek vastgoed - distributiecentra - verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij is het opvallend dat bedrijven vooral op zoek zijn naar nieuwbouw, dat wil zeggen nog te bouwen of in aanbouw zijnde complexen. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business naar de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt in tien grote gemeenten van ons land.

De grote vraag naar grootschalig logistiek vastgoed heeft overigens tot gevolg dat er steeds meer op risico wordt ontwikkeld en gebouwd, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. Volgens NVM Business wordt dat mede veroorzaakt door de lage rente. Hierdoor zijn de ontwikkelkosten laag en vormen distributiecentra een aantrekkelijke investering voor beleggers.

Dat neemt echter niet weg dat een gemeente als Tilburg het aantal beschikbare kavels voor de bouw van distributiecentra snel ziet teruglopen. Hetzelfde probleem speelt ook in Utrecht.

Het resultaat is dat voor nieuwbouw steeds vaker wordt uitgeweken naar andere ge-meenten met voldoende ruimte en goedkopere grond, zoals bijvoorbeeld Nieuwegein. NVM Business waarschuwt voor een overaanbod van logistiek vast-goed als het speculatief realiseren van nieuwe distributiecentra de komende jaren doorzet.

Mismatch vraag en aanbod

Er is niet alleen meer vraag naar distributiecentra, ook in het kleinschalige segment van de bedrijfsruimtemarkt is sprake van een verhoogde vraag. De lage rentestand maakt het voor ondernemers weer aantrekkelijk om hun bedrijfspand te kopen. Ofschoon het aanbod van bedrijfsruimte door de toegenomen vraag op veel plekken een dalende trend laat zien, is in de meeste gemeenten wel de structurele leegstand toegenomen.

Vooral in Enschede en Amsterdam is het aandeel bedrijfspanden dat langer dan drie jaar leegstaat gegroeid, respectievelijk naar 35 procent en 25 procent van het totale aanbod. Het gaat vaak om panden die niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen wat betreft bouwhoogte en duurzaamheid. In de Haarlemmermeer en Tilburg is vooral het oppervlak dat leegstaat, toegenomen. Het betreft hier enkele grote objecten die sinds het begin van het jaar te huur of te koop worden aangeboden. 

Huurprijzen stijgen licht

De huurprijzen zijn in de meeste onderzochte gemeenten het afgelopen halfjaar licht gestegen. De groeiende vraag naar bedrijfsruimte, het schaarser worden van passend aanbod en de hogere kwaliteit van het vastgoed dat is verhuurd, zijn de belangrijkste oorzaken hier-van. Daarnaast zijn de incentives in 2017 afgenomen, aldus NVM Business.