Clicky


Gelijk loon bij gelijk werk in EU dichterbij

Gelijk loon bij gelijk werk in EU dichterbij
16-10-2017 17:59 | Algemeen | auteur ANP

BRUSSEL - Werknemers die tijdelijk in een ander EU-land aan de slag gaan, moeten hetzelfde verdienen als hun collega’s in het gastland die hetzelfde werk doen. Ook zouden ze onder dezelfde cao moeten vallen. Vergoedingen voor transport of kost en inwoning mogen dan niet meer van het loon worden afgetrokken.

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement stemde maandag met grote meerderheid in met deze principes, die oneerlijke concurrentie en uitbuiting moeten bestrijden. De lidstaten zijn echter nog verdeeld.

Over de aanpassing van de zogeheten detacheringsrichtlijn uit 1996 wordt al lang gepraat. Een coalitie van vooral Oost-Europese landen is tegen de gelijkschakeling van de lonen. Zij vrezen dat werkgevers in rijkere landen dan bijvoorbeeld geen Poolse bouwvakkers meer in dienst zouden nemen.

De lidstaten waren afgelopen zomer dicht bij een compromis, maar de Franse regering verzette zich. Parijs wil dat personeel voor maximaal een jaar wordt gedetacheerd, terwijl in het voorstel twee jaar stond. Die periode handhaaft ook de parlementscommissie.

“Het is een belangrijk keerpunt in de strijd om een eerlijke arbeidsmarkt'', aldus Europarlementariër en commissierapporteur Agnes Jongerius (PvdA). ,,Het is een overwinning voor alle werknemers en alle bedrijven die aan de regels voldoen.''

Jongerius is blij dat ook vrachtwagenchauffeurs onder de nieuwe regels zullen vallen. ,,We zullen een eind maken aan de schandalige leefomstandigheden van gedetacheerde werknemers.''

Volgens haar CDA-collega Jeroen Lenaers haalt het toepassen van cao’s op werknemers van buiten "een belangrijke bron van oneerlijke concurrentie weg''. "En we maken een einde aan ongelimiteerde ‘draaideur-gedetacheerden’.'' Hij verwacht harde onderhandelingen met de lidstaten, als die eenmaal een gezamenlijk standpunt hebben.

De EU telt ruim 2 miljoen gedetacheerde werknemers, van wie ruim 85 procent in West-Europa werkt. In Nederland waren het er in 2015 iets minder dan 100.000. Ongeveer eenzelfde aantal Nederlanders werd toen gedetacheerd naar een ander EU-land.