Clicky


Proef met digitale vrachtbrief in Benelux

Proef met digitale vrachtbrief in Benelux
25-11-2017 08:33 | Transport | auteur Redactie FE

DEN HAAG - Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakt een proefproject mogelijk, waarin wordt onderzocht of de digitale vrachtbrief geschikt is voor grensoverschrijdend vervoer. Hierdoor kunnen vrachtvervoerders efficiënter en met minder kosten werken. De proef start 1 december 2017 in de Benelux.

Minister Van Nieuwenhuizen: "Voor de vrachtvervoerders betekent de digitale vrachtbrief minder lasten en minder kosten. Ze zijn minder tijd kwijt met het opstellen, sorteren en archiveren van vrachtbrieven en ze kunnen de logistieke keten beter beheersen. Het is voor de Nederlandse transportsector belangrijk dat we ook internationaal digitaal kunnen werken. Nu gaat het om een proef, en wat mij betreft wordt het zo snel mogelijk dagelijkse praktijk."

In Nederland is het voor binnenlands vervoer al mogelijk om gebruik te maken van digitale vrachtbrieven, maar dat is nog niet het geval voor grensoverschrijdend vervoer. Met de proef, die mogelijk wordt gemaakt door een beschikking op Beneluxniveau, wordt het voor een periode van drie jaar mogelijk voor vrachttransporteurs om in de Benelux te werken met digitale vrachtbrieven. In België en Luxemburg is het nu op nationaal niveau nog niet mogelijk om deze te gebruiken.

Voor de uitvoering van het proefproject heeft de minister de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) aangewezen. Als bevoegde autoriteit zal de NIWO softwareleveranciers gaan erkennen die digitale vrachtbrieven uit willen geven.

De opgedane ervaringen in de proef zullen breder worden gedeeld. Onder andere de Europese Commissie is geïnteresseerd in de opzet van het proefproject, omdat het bij goed functioneren kan dienen als voorbeeld voor andere landen in Europa.