Clicky


DPD verwacht recordaantal van 6 miljoen pakketten per dag

DPD verwacht recordaantal van 6 miljoen pakketten per dag
28-11-2017 10:12 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

BEST - Door de sterk toegenomen online verkoop van cadeaus en de komst van nieuwe ‘tradities’ uit Amerika, zoals “Black Friday” en “Cyber Monday” kennen pakketbezorgers tegenwoordig een grote piek tijdens de laatste twee weken van november. Die komt bovenop de bekende piekperiode gedurende de maand december.

Dit jaar gaat het anders omdat bij Amazon en andere grote retailers de ‘Black Friday’ uitverkoop een week eerder al is begonnen. Verwacht wordt dat deze tweede eindejaar piek ook langer doorloopt.

Recordaantal pakketten overtreft alle verwachtingen

In 2016 zag DPD in Europa al een toename van 20 procent tijdens de eindejaarperiode, terwijl op sommige dagen zelfs sprake was van 35 procent toename van het aantal bezorgingen. Op basis van deze ervaring was de aanvankelijke prognose van DPD om tijdens de drukke dagen aan het einde van het jaar bijna 6 miljoen pakketten per dag te bezorgen in Europa.

Behalve de vervroegde start van de piek is ook het huidige volume significant hoger dan verwacht. Op basis van de volume instroom in de afgelopen week en bijgestelde prognoses van opdrachtgevers gaat de grens van 6 miljoen pakketten op één dag naar verwachting ruimschoots gepasseerd worden.

Ondanks deze forse piek in het volume is DPD in staat pakketten zonder vertraging af te leveren. DPD heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om het extra volume conform planning te verwerken door vergroting van de transportcapaciteit, extra sorteersystemen, versterkingen van het team, extra chauffeurs, enzovoorts.

Eric Dietz, CEO DPD Nederland licht toe: “Ik ben enorm trots op hoe de medewerkers van DPD alle extra pakketten weten te verwerken. Met de huidige extra grote toename van het aantal geplande pakketten hebben we alle mogelijke maatregelen getroffen om de service voor onze klanten op het hoogste niveau te handhaven. Ik kan echter niet uitsluiten dat er incidenteel en op specifieke bestemmingen mogelijk een kleine vertraging optreedt. Hierover houden we uiteraard nauw contact met onze klanten. Voor pakketten met bestemming Duitsland proberen we dit bijvoorbeeld door inzet van extra capaciteit beperkt te houden.”