Clicky


Opleggertrekkende voertuigen onder de 3,5 ton vanaf 1 januari kilometerheffing-plichtig in België

Opleggertrekkende voertuigen onder de 3,5 ton vanaf 1 januari kilometerheffing-plichtig in België
29-11-2017 09:38 | België | auteur Redactie [FE]

BRUSSEL - Vanaf 1 januari 2018 zullen opleggertrekkende voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) kleiner of gelijk aan 3,5 ton (categorie N1, carrosseriecode BC) ook onder de kilometerheffing in België vallen. Zij zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben wanneer zij over de Belgische wegen rijden.

De opleggertrekkende voertuigen waarvan sprake zijn, zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelschotel bestemd om een oplegger aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar optioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden.

De drie gewesten hebben beslist om deze categorie voertuigen kilometerheffing-plichtig te maken met ingang van 1 januari 2018. Dat betekent dat zij een steeds ingeschakelde OBU aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden. Zij zullen dus gefactureerd worden per gereden kilometer in functie van hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.

Voertuigeigenaars die nog niet vertrouwd zijn met de procedure vinden alle inlichtingen inzake het verkrijgen en gebruiken van een OBU op de website van Viapass.

OBU's zijn te verkrijgen bij de door Viapass erkende dienstverleners. Zij kunnen ook verkregen worden aan automaten opgesteld op één van de 128 servicepunten in en rond België.