Clicky


Bergers willen zelfstandige incidentbeveiliging als aanvulling op maatregelen minister

Bergers willen zelfstandige incidentbeveiliging als aanvulling op maatregelen minister
19-01-2018 17:16 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

DORDRECHT - De bergingsbranche wil zelf eerste, kortstondige incidentbeveiliging kunnen regelen bij ongevallen. Recentelijk heeft minister Cora van Nieuwenhuizen aangekondigd budget beschikbaar te stellen voor de bergingsondernemingen teneinde hen op strategische posities stand-by te houden. Dit zal de inzetsnelheid nog verder ten goede komen en is, in combinatie met een snellere melding van incidenten aan het LCM en CMV, de manier om nog sneller bergingshulp ter plaatse te krijgen.

Veiligheid bergers moet omhoog

De bergingsbranche is van mening dat dit concept pas écht optimaal zal functioneren wanneer zij hierbij ook zelf haar kortstondige incidentbeveiliging mag organiseren. Dit vergroot de veiligheid van de bergers en bevordert de doorstroming.

“Er hoeft dan niet gewacht te worden op een weginspecteur of andere hulpdienst. De tijd dat een berger moet wachten op beveiliging is immers tevens de periode waarin zij zelf wordt blootgesteld aan gevaar”, aldus Rob de Jong, voorzitter van de VBM.

“Tot nog toe is het steeds goed afgelopen, maar getuige de grote hoeveelheid ongevallen met botsabsorbers, tekstkarren en auto’s van weginspecteurs, is het slechts een kwestie van tijd tot ook onze leden met een ongeval te maken gaan krijgen. De tijd dat iemand actief beveiligt, moet korter; Rijkswaterstaat moet de berger eerder alarmeren en deze meer de regie geven in het werk waarvoor zij zijn gecontracteerd en in zijn gespecialiseerd.”

70 vrachtwagens geborgen op één dag

Gedurende de storm van 18 januari jongstleden zijn er ruim 70 omgewaaide vrachtwagens geborgen door de bergingsbedrijven. Hierbij is in veel gevallen een zogeheten versnelde of uitgestelde berging uitgevoerd. Hierbij wordt het voertuig waar nodig aan de kant geschoven om (een deel van) de rijbanen weer voor verkeer beschikbaar te maken. Pas nadat de wind is gaan liggen wordt dan begonnen met de daadwerkelijke berging van het voertuig.

Rob de Jong: “De vooraankondigingen logen er al niet om; windstoten van 120 tot 150 kilometer per uur, die kunnen zorgen voor aanzienlijke schade. Vanuit de branchevereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten (VBM) worden de leden opgeroepen om tijdig op te schalen in capaciteit en vooral ook te denken aan de veiligheid van eigen personeel.”

Op elke grote verkeersbrug

Tijdens het hoogtepunt van de storm ligt er op vrijwel elke grote verkeersbrug minimaal één vrachtwagen op zijn kant. Hier staan in veel gevallen reeds bergers in de directe omgeving paraat om direct in actie te komen en de voertuigen te zekeren. Zo wordt een deel van de weg vrijgehouden en wordt voorkomen dat het voertuig nog meer problemen veroorzaakt. Rob de Jong hierover: “Berging is niet alleen een vak, maar ook een roeping. In dit vak werken mensen die dag en nacht paraat staan om anderen te helpen. Om nét dat beetje meer service te verlenen wat nodig is om een weggebruiker van dienst te zijn bij pech of schade. Mensen om trots op te zijn!”

Buitenlandse vrachtwagens

De meeste geborgen vrachtwagens blijken bij navraag van buitenlandse herkomst te zijn. Rob de Jong: “De overheid wil onderzoeken instellen naar de redenen waarom deze trucks de weg op zijn gegaan. De vraag is een beetje als ‘Waarom steekt de kip de straat over? Om van A naar B te komen.’. Uiteraard begrijpen veel bestuurders heel goed wat de risico’s zijn, maar omwille van de werkdruk van hun werkgever rijden zij toch door. Stilstaan kost geld. Een rijverbod bij dit soort weersomstandigheden zal hier naar verwachting niet veel aan veranderen.”

Veilig werken vóór snelheid

Tijdens code rood, afgegeven door het KNMI, heeft de VBM haar leden opgeroepen om geen onnodige risico’s te nemen. Rob de Jong stelt daarover het volgende: “Bergingsbedrijven zijn hulpverlenend ingesteld en de bergingsspecialisten doen graag alles wat in hun macht ligt om optimaal dienstverlenend te zijn. We willen echter niet dat er mensen gewond raken, eigen veiligheid staat voorop. Het nemen van risico’s, hoe klein ook, kan grote gevolgen hebben. Onze leden is derhalve geadviseerd om haar bergingsspecialisten een terdege afweging te laten maken alvorens haar werkzaamheden uit te voeren en niet op emotie of aandringen te acteren. Soms is dat best moeilijk los te laten omdat een situatie écht schrijnend kan zijn.”

Nu al sneller dan de norm

Het Landelijk Centraal Meldpunt Incidenten (LCM) en het Centraal Meldpunt Vrachtwagenincidenten (CMV) verzorgen namens de wegbeheerders, hulpdiensten en verzekeraars voor een groot deel de aansturing van de bergingsinzetten. Op het hoofdwegennet zijn er zelfs zwaardere eisen gesteld aan materieel en personeel.

Rob de Jong: “Volledig gecertificeerd materieel wordt ingeschakeld en gehouden aan een aanrijdtijd die, weer of geen weer, behaald zal moeten worden. Daar waar de norm op 20 minuten is vastgesteld, weten de bergingsbedrijven de afgelopen jaren een gemiddelde aanrijdtijd van 13 minuten te verwezenlijken. Bewonderenswaardig, want dat gebeurt zonder blauw zwaailicht of sirene, over wegen die steeds vaker dichtslibben.”