Clicky


Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport blijven binnen geluidsgrenzen

Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport blijven binnen geluidsgrenzen
30-01-2018 10:04 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt in de handhavingsrapportages Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Lelystad Airport 2017 dat het luchtverkeer op beide luchthavens is afgehandeld binnen de grenswaarden voor de geluidbelasting. Verder constateert de ILT dat het gebruik van beide luchtvaartterreinen niet in strijd is geweest met de regels voor de nacht.

Op de luchthaven van Rotterdam hebben in totaal 1029 nachtvluchten plaatsgevonden, waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd. Lelystad heeft geen nachtvluchten gehad.

Specifiek voor Rotterdam is vastgesteld dat er geen overtredingen waren met circuitvluchten en dat in totaal 174 militaire vluchten plaatsgevonden, waarvan vijf in de nacht. Eén luchtvaartmaatschappij is onrechtmatig van het tolerantiegebied van een vertrekprocedure afgeweken en heeft hiervoor een waarschuwingsbrief ontvangen van de ILT. Alle andere onderzochte afwijkingen van tolerantiegebieden van vertrekprocedures waren het gevolg van aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding (LVNL).

Jaarlijks doet de ILT verslag van de bevindingen over de naleving van de grenswaarden geluid en de regels voor het gebruik van het luchtvaartterrein door de exploitant en de gebruikers van RTHA en Lelystad Airport. Voor beide luchthavens geldt als gebruiksjaar de periode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.