Clicky


‘Versterk bruggen en wegen in Europa voor tanktransport’

‘Versterk bruggen en wegen in Europa voor tanktransport’
28-03-2018 13:40 | Transport | auteur ANP

BRUSSEL - Om een ‘militaire snelweg’ in Europa te realiseren, moeten EU-landen bij het aanleggen of renoveren van infrastructuur rekening houden met de vereisten voor bijvoorbeeld maximale hoogte en gewicht van zwaar militair materieel. Lang niet overal in Europa zijn bruggen en (spoor)wegen nu robuust genoeg voor het transport van tanks.

De Europese Commissie stelt dit in een actieplan voor militaire mobiliteit. De militaire staf van de EU heeft medio dit jaar in kaart gebracht hoe de technische specificaties van infrastructuur eruit moeten zien. Volgend jaar wordt bepaald welke delen van het vervoersnetwerk geschikt zijn voor militair transport, evenals een lijst met knelpunten die het eerst moeten worden aangepakt. Mogelijk komt er extra EU-financiering.

Om snel te kunnen opereren bij een dreiging, voorziet het plan verder in stroomlijning en versimpeling van de douaneregels en administratieve procedures voor militair transport. Nu moet zelfs voor oefeningen in een ander land een woud aan procedures en regels worden doorlopen, aangezien er vaak munitie of andere gevaarlijke spullen worden vervoerd.

"Door militaire mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken, kunnen we effectiever crises voorkomen, onze missies efficiënter ontplooien en sneller reageren op uitdagingen’’, aldus EU-commissaris Mogherini, verantwoordelijk voor defensie. Commissievoorzitter Juncker ziet de plannen als een stap richting een volledige Europese Defensie Unie in 2025.

Twee Europarlementariërs van D66, Marietje Schaake en Matthijs van Miltenburg, verwelkomen het actieplan, maar tasten nog in het duister over de financiering. Zij willen dat die in kaart wordt gebracht en er kritisch wordt gekeken naar mogelijke extra kosten voor verbetering van het transportnetwerk.

Het plan moet nog worden besproken door de lidstaten. Nederland speelt al een voortrekkersrol in het zogenoemde PESCO-project militaire mobiliteit, dat staat voor structurele defensiesamenwerking tussen EU-landen. Daarbij wordt ook met de NAVO samengewerkt.