Clicky


'Rijk moet anders gaan denken over mobiliteit'

'Rijk moet anders gaan denken over mobiliteit'
23-05-2018 08:37 | Weer en Verkeer | auteur ANP

DEN HAAG - Nederland moet andere keuzes maken om het land bereikbaar te houden. Meer snelwegen en extra treinen zijn niet meer dé oplossing. Er moet meer aandacht zijn voor de veranderde reisbehoefte, nieuwe technologieën moeten beter worden gebruikt en het moet allemaal duurzamer. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan de regering over investeren in mobiliteit.

Nog steeds gaat het overgrote deel van het overheidsgeld naar aanleg en uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen, stelt de raad. Deels komt dat door bestaande regels en afspraken. De raad concludeert dat nieuwe partijen met toekomstgerichte oplossingen nu te moeilijk aan de bak komen. Ook wordt de ontwikkeling belemmerd van duurzame combinaties van vervoer en nieuwe technologieën. Overheden investeren verder als vanouds vaak alleen in hun eigen deel van het netwerk. Symptoombestrijding, vindt de raad, want files op snelwegen ontstaan vaak elders in de regio al.

Het gaat niet alleen meer om verplaatsen van A naar B. Ook milieudoelen stellen eisen aan oplossingen. Een cultuuromslag dus, en het rijk moet daar nog veel krachtiger op inzetten, bepleit de raad. Nieuwe partijen - met toekomstgerichte oplossingen - moeten een kans krijgen, regels moeten moderner en de behoefte van burgers moet daadwerkelijk centraal staan. De raad vindt het daarom een gemiste kans dat het jongste regeerakkoord opnieuw de oude aanpak kiest met een vaste verdeling van middelen over de bestaande vervoerswijzen.

"De Raad onderschrijft de ingezette koers van dit kabinet voor innovatie en duurzame mobiliteit en het belang van het mobiliteitsfonds waar het kabinet mee bezig i", laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een eerste reactie weten. Aan de meerjarige afspraken die met de regio's zijn gemaakt voor investeringen in infrastructuur, ruimte en transport (MIRT) zal in elk geval niet worden getornd, aldus het ministerie.