Clicky


Leden van toezichthoudend orgaan van fusiehaven North Sea Port aangesteld

Leden van toezichthoudend orgaan van fusiehaven North Sea Port aangesteld
19-06-2018 10:07 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie [FE]

VLISSINGEN/GENT - Op 29 juni 2018 wordt met het zetten van de laatste handtekeningen de fusiehaven North Sea Port juridisch volledig een feit. Dan worden ook de leden van het nieuwe toezichthoudend orgaan van de Europese naamloze vennootschap North Sea Port benoemd.

Deze vennootschap wordt als holding opgericht boven de twee dochterbedrijven Zeeland Seaports (met Vlissingen, Borsele en Terneuzen) en Havenbedrijf Gent. 

Continuïteit en vernieuwing, deskundigheid en ervaring

Om toezicht te houden op de belangrijke beslissingen van North Sea Port, wordt er een toezichthoudend orgaan opgericht. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse aandeelhoudersgroep dragen elk vier leden voor, waarvan er telkens maximum twee politiek actief zijn. Voor de invulling van deze functies wordt gekeken naar continuïteit en vernieuwing, deskundigheid en ervaring.

Als onafhankelijke leden zijn dat de Vlamingen Ann Vereecke (professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick Business School en Universiteit Gent) en Vera Dua (voorzitter van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en voormalig Vlaams Minister van Leefmilieu en landbouw) en de Nederlander Guillaume Jetten (Chief Financial Officer bij MercachemSyncom). De vierde naam wordt weldra nog ingevuld.

Als actieve politici zijn dit Carla Schönknecht (gedeputeerde provincie Zeeland) en Albert Vader (wethouder van de gemeente Vlissingen) uit Nederland en Daniël Termont (burgemeester Stad Gent) en Mathias De Clercq (schepen van Haven, Economie en Ondernemen Stad Gent, Vlaams parlementslid) uit Vlaanderen.

De Europese naamloze vennootschap is als holding opgericht boven de twee dochterbedrijven Zeeland Seaports (met Vlissingen en Terneuzen) en Havenbedrijf Gent. Het beleid van North Sea Port ligt in handen van beide CEO’s, Jan Lagasse en Daan Schalck.

Tegelijk met de oprichting van het toezichthoudend orgaan worden de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent en de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports stopgezet.

60-kilometer-lang grensoverschrijdend havengebied

Op 7 november 2016 werd de fusieverkenning tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent in het Gentse stadhuis ondertekend. Op 31 augustus 2017 werd de fusieovereenkomst aan de 8 aandeelhouders aangeboden. Op 8 december 2017 werd de fusieovereenkomst getekend en de nieuwe merknaam North Sea Port bekendgemaakt. Het nieuwe bedrijf ging dan van start met de integratie van de twee organisaties. Op 29 juni 2018 is de fusiehaven juridisch volledig een feit.

North Sea Port is het grensoverschrijdende havengebied dat 60 kilometer lang is. Het gebied strekt zich uit van Vlissingen en Borsele over Terneuzen in Nederland tot 32 kilometer landinwaarts naar het Vlaams/Belgische Gent.