Clicky


Rover: 'Aangekondigde stakingen streekvervoer buitenproportioneel'

Rover: 'Aangekondigde stakingen streekvervoer buitenproportioneel'
19-06-2018 13:41 | Algemeen | auteur Redactie [FE]

AMSTERDAM - Rover vindt het buiten proportioneel dat de vakbonden een langdurige staking vanaf maandag hebben aangekondigd in het streekvervoer. Rover vindt dat de net aangestelde bemiddelaars een kans moeten krijgen. Rover wil dat betrokken partijen een actievere rol gaan spelen in het oplossen van het conflict.

Rover is verrast door de aankondiging van de bonden dat zij vanaf maandag voor onbepaalde tijd (FNV) respectievelijk 72 uur (CNV) gaan staken. Slechts enkele dagen geleden zijn bemiddelaars aangesteld om het conflict op te lossen. Rover vindt dat deze bemiddelaars een kans moeten krijgen. Door de meerdaagse stakingen worden buitengewoon veel reizigers gedupeerd.

De bonden willen onder meer dat er meer ruimte in de dienstregeling wordt ingebouwd voor pauzes voor buschauffeurs, zodat zij tijd hebben voor een toiletbezoek. Rover herkent de nadelen van een krappe dienstregeling. Ook voor reizigers is voldoende rusttijd aan het eindpunt van belang. Op dit moment leidt verkeershinder al snel tot vertraging, ook op de volgende rit, omdat er weinig ruimte zit in dienstregelingen om dit op te vangen. Rover vindt dat overheden meer zouden kunnen en moeten doen om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren, bijvoorbeeld door vrije banen op filegevoelige trajecten en meer prioriteit bij verkeerslichten.

Rover wil dat alle betrokken partijen zich maximeel inzetten om een einde te brengen aan het conflict. Daarmee doelt Rover ook op de diverse overheden die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van de concessies waarbinnen het streekvervoer rijdt. Maar ook gemeenten die bijvoorbeeld busbanen kunnen aanleggen om de bus buiten de file te houden. Deze partijen lijken zich tot nu toe in stilzwijgen te hullen.