Clicky


Binnenkort verkeershinder A28 bij Zwolle door onderhoud bruggen

Binnenkort verkeershinder A28 bij Zwolle door onderhoud bruggen
19-07-2018 11:57 | Weer en Verkeer | auteur Redactie [FE]

ZWOLLE - Rijkswaterstaat voert in het laatste weekend van augustus en het eerste weekend van september 2018 onderhoud uit op de snelweg A28 ter hoogte van de aansluiting Zwolle Centrum. Het gaat om werkzaamheden aan de brugdekken van zowel de brug over de Rieteweg als de brug over het Zwarte Water.

Rijkswaterstaat gaat asfalteren en de zogenoemde voegovergangen van de bruggen vervangen. Dat levert ernstige hinder op voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden zijn er slechts drie rijstroken beschikbaar voor alle verkeer: twee rijstroken voor verkeer richting het zuiden en één rijstrook voor verkeer richting het noorden. Enkele toe- en afritten worden afwisselend afgesloten.

Daarnaast krijgt het verkeer ter plekke te maken met een wisseling van rijstroken. Er gelden snelheidsbeperkingen en op enkele momenten kan het verkeer voor een aantal minuten worden stilgelegd. Gele borden en mobiele tekstwagens ter plaatse geven informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Hinder toe- en afritten snelweg A28

In het eerste weekend (fase 1) starten de werkzaamheden van de snelweg A28 op vrijdag 24 augustus om 20.00 uur en eindigen ze op maandag 27 augustus 2018 06.00 uur. In dit weekend kan het verkeer in zuidelijke richting geen gebruik maken van toerit 19, Zwolle Centrum en afrit 18, Zwolle Zuid. Verkeer in noordelijke richting kan geen gebruik maken van toerit 18, Zwolle Zuid.

In het tweede weekend (fase 2) starten de werkzaamheden op vrijdag 31 augustus om 20.30 uur en eindigen ze op maandag 3 september 2018 om 06.00 uur. Verkeer in noordelijke richting kan dan geen gebruik maken van toerit 18, Zwolle Zuid en afrit 19, Zwolle Centrum.

Bereikbaarheid Zwolle

De werkzaamheden hebben naar verwachting forse impact op de bereikbaarheid van Zwolle. Rijkswaterstaat neemt daarom in overleg met alle betrokken wegbeheerders maatregelen om de impact te minimaliseren. Zo wordt doorgaand verkeer op geruime afstand om Zwolle heen geleid en staan er in de stad langs de weg adviesroutes aangegeven voor automobilisten. Deze adviezen zijn niet per definitie gelijk aan het advies dat het navigatiesysteem op dat moment aan automobilisten geeft. Tussen de actuele verkeerssituatie en het moment waarop de informatie via het navigatiesysteem verwerkt is, zit vaak zo’n 15 minuten tijdsverschil. Het is dus raadzaam de adviezen langs de weg op te volgen. Gemeente Zwolle raadt mensen aan om binnen de stad vooral de fiets te pakken.

Onderhoudswerkzaamheden

De snelwegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. In dit geval bestaan de werkzaamheden uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag en vervangen van de zogeheten ‘voegovergangen’. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.