Clicky


FNV waarschuwt voor toename arbeidsslavernij

FNV waarschuwt voor toename arbeidsslavernij
27-09-2018 10:16 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie [FE]

UTRECHT - De FNV roept de Tweede Kamer op om vandaag, donderdag 27 september, in het debat over mensenhandel ook maatregelen te nemen tegen de groeiende arbeidsuitbuiting en moderne slavernij. Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: "Bij de aanpak van mensenhandel is er structureel te weinig aandacht voor de toename van arbeidsuitbuiting."

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen, bijvoorbeeld door gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting. Het aantal arbeidsslaven neemt de afgelopen jaren toe, terwijl de aandacht hiervoor alleen maar afneemt.

Georganiseerde misdaad

Door de lage pakkans van de daders en de kwetsbare positie van slachtoffers neemt ook het aantal meldingen af. Tegelijkertijd groeit het aantal misstanden juist, aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in 2017. De criminele bendes die zich bezighouden met arbeidsuitbuiting worden steeds professioneler. Dit wordt in de hand gewerkt door een terugtredende overheid, de flexibilisering en het vrij verkeer van diensten.

"Dit heeft niets te maken met de vrije markt of onduidelijke regels. Het is gewoon georganiseerde criminaliteit", aldus Edwin Atema van de FNV Transport & Logistiek - Stichting VNB.

Gevolg van de lage aangiftebereidheid en het ontbreken van een duidelijke aanpak, is dat extreme uitbuiting in veel sectoren structureel wordt. "In het transport zie ik voortdurende misstanden die niets meer of minder zijn dan sociaaleconomische criminaliteit", aldus Atema.

Reisje op de Rijn

Behalve in het transport komt ook veel arbeidsuitbuiting voor in de agrarische sector, distributiecentra, restaurants, maar ook bij cruises op de Rijn. De FNV wil dat er beter, harder en effectiever wordt opgetreden. Edwin Atema: "Wij willen tastbare resultaten zien die recht doen aan de slachtoffers en aan werkgevers die wel netjes omgaan met hun personeel. Uitbuiters moeten sneller en harder worden aangepakt. En ook economische profiteurs zoals de opdrachtgevers mogen niet onbestraft blijven."

Tuur Elzinga: "Moderne slavernij laat vreselijke littekens achter en heeft ontwrichtende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Nederland heeft zich niet voor niets aangesloten bij het Protocol Betreffende Gedwongen Arbeid van de ILO (de Arbeidsorganisatie van de VN). Daar kunnen we als land veel meer aan doen. Dat vereist dat we mensen vrijmaken voor onderzoek naar complexe structuren en voor opsporing en meer actiebereidheid om tot vervolging over te gaan."

Op donderdag 27 september 2018 om 10.00 uur debatteert de commissie voor Justitie en Veiligheid over mensenhandel en prostitutie. Voor dit overleg komt staatssecretaris Harbers naar de Tweede Kamer. Uitbuiting op de arbeidsmarkt valt onder het strafartikel Mensenhandel.