Clicky


Groningen Airport Eelde opnieuw binnen de normen

Groningen Airport Eelde opnieuw binnen de normen
19-11-2018 17:04 | Algemeen | auteur Redactie

GRONINGEN - Groningen Airport Eelde (GAE) is, net als voorgaande gebruiksjaren, opnieuw binnen de geluid- en milieunormen gebleven, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de meest recente handhavingsrapportage. De ILT doet daarin verslag over de naleving van de milieuregels en grenswaarden door GAE en de gebruikers van de luchthaven. De rapportage bestrijkt de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. De exploitant heeft voldaan aan de verplichting om volledig inzage te geven in door de ILT gevraagde gegevens.

Er zijn op GEA geen onrechtmatigheden geconstateerd ten aanzien van wet- en regelgeving met betrekking tot vluchten buiten openingstijden. De inspectie heeft ook geen onregelmatigheden geconstateerd bij circuitvluchten (les- en oefenvluchten) of valschermspringen.

In totaal hebben 68 militaire vluchten op de luchthaven plaatsgevonden. Het aantal militaire vliegbewegingen heeft hierbij het maximum van 400 bewegingen niet overschreden.