Clicky


Celstraf en taakstraffen voor directeur en medewerkers champignonkwekerij

Celstraf en taakstraffen voor directeur en medewerkers champignonkwekerij
27-05-2021 09:56 | Binnenland | auteur Redactie

DEN BOSCH - Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft drie mannen en een champignonkwekerij veroordeeld voor valsheid in geschrift. Daarnaast is de directeur ook veroordeeld voor wapen- en munitiebezit. De straffen lopen uiteen van 60 uur taakstraf tot 9 maanden gevangenisstraf. De kwekerij moet een boete van 75.000 euro betalen.

In 2012 deed onder andere de politie een inval op verschillende locaties van een champignonkwekerij in Limburg. Er waren signalen dat er 600 Poolse medewerkers onder zeer slechte omstandigheden hun werk moesten doen. Zo zouden zij onder andere een deel van hun loon verplicht moeten afdragen aan huisvesting, eten en zorgverzekeringen en zouden zij onder het minimumloon worden betaald. Het bedrijf werd niet lang na de inval failliet verklaard.

De directeur van de kwekerij krijgt in hoger beroep een gevangenisstraf van negen maanden en daarnaast een taakstraf van 240 uur. Het hof vindt bewezen dat hij opdracht gaf voor het plegen van valsheid in geschrift, onder andere door in het kloksysteem voor de Poolse medewerkers afroommodules te bouwen waardoor er minder uren werden geregistreerd dan er daadwerkelijk werd gewerkt en de salarisspecificaties niet de daadwerkelijk gewerkte uren weergaven. Daarnaast is hij ook veroordeeld voor wapen- en munitiebezit. De rechtbank Limburg legde hem eerder nog een gevangenisstraf van twee jaar op. De champignonkwekerij moet een geldboete betalen van 75.000 euro.

Het hof spreekt de directeur en de medeverdachten vrij van arbeidsuitbuiting. Uit het dossier zijn onvoldoende aanwijzingen te vinden voor beperkende omstandigheden voor uitbuiting van de Poolse medewerkers of voor een stelselmatige slechte behandeling van die medewerkers.

De medewerkers werden maandelijks uitbetaald, zodat zij wisten wat de verloning was en zij konden beschikken over het verdiende geld. Ze hielden ook de beschikking over hun paspoort. De prijs die werd gevraagd voor maaltijden, overnachtingen of verzekering was niet bovenmatig. De medewerkers konden hun werk beëindigen wat ook daadwerkelijk gebeurde. Er was sprake van slecht werkgeverschap, maar dit maakt naar het oordeel van het hof nog niet dat er ook er sprake was van arbeidsuitbuiting of moderne slavernij. Het feit dat onvoldoende uren werden uitbetaald levert valsheid in geschrift op.

De kwekerij maakte gebruik van ‘sjoemelsoftware’: de eerder genoemde afroommodules bij de kloktijden die ervoor zorgden dat de Poolse medewerkers minder uitbetaald kregen dan zij op basis van de gewerkte uren zouden moeten krijgen. De man die deze software ontwikkelde is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Ondanks het feit dat hij aan zijn leidinggevende had aangegeven dat hij twijfelde over de rechtmatigheid van de software, vindt het hof dat hij door het ontwikkelen van de software medeplichtig is geweest aan de valsheid in geschrift.

De man die verantwoordelijk was voor onder andere de salarisadministratie is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De straf is lager dan de zes maanden gevangenisstraf die de rechtbank oplegde, dat komt voornamelijk door de forse overschrijding van de redelijke termijn.

Het Openbaar Ministerie had een schadevergoeding geëist voor de getroffen Poolse medewerkers. Het hof wijst die vordering af, omdat de hoogte van de schade die de medewerkers geleden hebben niet eenvoudig is vast te stellen.