Clicky


Natuur & Milieu niet te spreken over invoertermijn kilometerheffing voor vrachtwagens

Natuur & Milieu niet te spreken over invoertermijn kilometerheffing voor vrachtwagens
15-09-2021 16:24 | Weer en Verkeer | auteur Redactie

DEN HAAG - Natuur & Milieu is blij dat minister Visser het wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing woensdagmiddag eindelijk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vrachtwagens stoten, volgens Natuur & Milieu, veel CO2 uit. Een vijfde van de totale uitstoot van het Nederlandse wegverkeer wordt veroorzaakt door vrachtwagens.

Het wetsvoorstel regelt dat vrachtwagens moeten gaan betalen voor het gebruik van de weg en de gereden kilometers. In Duitsland en België is dit al jarenlang het geval. Een heffing levert efficiënter vervoer op en geeft een impuls aan de verduurzaming van de sector, omdat de opbrengst van de heffing door de sector zelf gebruikt kan worden om het vervoer schoner te maken.

Met de vrachtwagenheffing wordt het voor vervoerders bovendien interessanter te kijken naar goederenvervoer over water of per trein, in plaats van over de weg. Ook dat levert winst op voor het klimaat.

Natuur & Milieu is niet te spreken over de uitgestelde invoeringstermijn van 2026. Voorganger minister Van Nieuwenhuizen gaf aan dat de wet per 2023 zou worden ingevoerd. En ook in het regeerakkoord werd gesproken van een snelle invoer.

Nederland heeft de grootste moeite zijn klimaatdoelen te halen, terwijl het IPCC rapport onomstotelijk liet zien dat CO2 uitstoot direct en sneller omlaag moet. Het ministerie heeft zich al jaren kunnen voorbereiden op de invoer van de wet en ook de sector weet al jarenlang dat de heffing eraan komt.

Natuur & Milieu roept de Tweede Kamer dan ook op om het voorstel op korte termijn te behandelen en de wet zo snel mogelijk in te voeren. Zodat de CO2-winst voor het klimaat niet verloren gaat. Zonder heffing zal de uitstoot van het vrachtverkeer de komende jaren nog verder toenemen.