Clicky


COA mag doorgaan met bouw noodopvang asielzoekers Amersfoort

COA mag doorgaan met bouw noodopvang asielzoekers Amersfoort
12-08-2022 11:53 | Binnenland | auteur Redactie

UTRECHT - Het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA) mag doorgaan met de bouw van een noodopvang voor asielzoekers in Amersfoort. De vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkduinen had de rechtbank Midden-Nederland in een spoedprocedure gevraagd de vergunning te schorsen. De voorzieningenrechter oordeelt de noodopvang niet zorgt voor een onevenredige inbreuk op de natuur in dat gebied.

Aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort is een asielzoekerscentrum gevestigd. Het COA is beheerder van dit AZC in het gebied Birkhoven en Bokkeduinen. Vanwege het (landelijk) tekort aan opvangplaatsen wil het COA deze locatie tijdelijk uitbreiden voor de noodopvang van 298 personen. De gemeente Amersfoort heeft een omgevingsvergunning voor drie jaar verleend voor de noodopvang. Na het verlenen van de vergunning, eind juni dit jaar, is het COA gestart met de voorbereidingswerkzaamheden. Volgens de vereniging wordt met de (bouw van de) noodopvang de natuur onherstelbaar beschadigd. Daarom heeft de vereniging de bestuursrechter gevraagd om, zoals dat juridisch heet, een voorlopige voorziening te treffen; namelijk het schorsen van de omgevingsvergunning, zodat de bouw stil komt te liggen.

De voorzieningenrechter is het niet eens met de vereniging. Allereerst heeft de gemeente Amersfoort de juiste procedures gevolgd om de tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen en is die vergunning niet in strijd met het gemeentelijk beleid. Ook is zorgt de verleende omgevingsvergunning niet voor een onevenredige inbreuk op de natuur. Dat blijkt onder andere uit rapporten van verschillende experts. Daarnaast is een ecologisch onderzoek uitgevoerd waarbij ook de invloed op de dassenpopulatie in dat gebied is onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat het project geen negatieve gevolgen zal hebben voor de natuurwaarden. De natuur wordt dus niet onherstelbaar beschadigd met de bouw, en het gebruik, van de noodopvang.

De keuze voor de Barchamn Wuytierslaan is ook geen gekke; er is immers al een AZC zodat gebruikt kan worden gemaakt van die faciliteiten. Bovendien heeft het COA grote belangen bij een snelle uitvoering van de omgevingsvergunning gezien de maatschappelijke problemen rondom de opvang van asielzoekers. De conclusie is dus dat er op dit moment geen redenen zijn om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de omgevingsvergunning en dat de voorzieningenrechter de vergunning niet zal schorsen.