Clicky


Kabinet overweegt andere regels termijn nareizigers

Kabinet overweegt andere regels termijn nareizigers
25-08-2022 23:46 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Een van de opties die bij het kabinet op tafel ligt om de asielcrisis aan te pakken, is het aanpassen van de termijn waarop statushouders met hun achtergebleven gezinsleden kunnen worden herenigd. Dat stellen Haagse bronnen. Mogelijk vrijdag of volgende week neemt het kabinet hierover een definitief besluit.

Een statushouder - een vluchteling die in Nederland asiel heeft gekregen - heeft het recht om zijn of haar gezin naar Nederland te laten komen. Dit gaat via de gezinsherenigingsprocedure. Binnen drie maanden nadat de statushouder zijn verblijfsvergunning heeft gekregen, moet hij een verzoek tot gezinshereniging indienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt na controle op de identiteit en het gezinsverband van de nareizigers een besluit.

Het is niet duidelijk op welke manier het kabinet overweegt om aan de termijn te sleutelen. Wellicht dat statushouders langer moeten wachten voordat zij een verzoek tot gezinshereniging mogen indienen.

De druk in het kabinet is groot om meer te doen aan de asielcrisis dan het nu doet, en sneller. Niet in de laatste plaats omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand is gelopen. Premier Mark Rutte zei donderdagavond dat het kabinet met niets anders bezig is dan met "de vreselijke situatie" in Ter Apel. Vicepremier Carola Schouten noemt die "niet menselijk".

In discussies die de afgelopen maanden in kabinet en Kamer zijn gevoerd, ging het om grofweg drie manieren waarop de asielcrisis kan worden aangepakt. Het beperken van de instroom van asielzoekers, het (snel) terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers en het bevorderen van de doorstroom van statushouders uit asielzoekerscentra (azc's) naar gemeenten. De fracties van VVD, D66 en CDA zijn verdeeld over de manier waarop de asielcrisis moet worden aangepakt.