Clicky


Leden ChristenUnie boos over asielplannen van het kabinet

Leden ChristenUnie boos over asielplannen van het kabinet
28-08-2022 23:47 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Het asielplan van het kabinet valt slecht bij een deel van de achterban van de ChristenUnie, de kleinste partner in de coalitie. Ongeveer honderd leden hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan het partijbestuur en de fractie van de Tweede Kamer.

Er is al lang een tekort aan opvangplekken en woningen voor asielzoekers. Het zorgt voor een opstopping in de asielprocedure en leidt ertoe dat de afgelopen dagen steeds honderden mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht in de buitenlucht moeten doorbrengen.

De coalitiepartijen bereikten vorige week een akkoord om de problemen aan te pakken. Vrijdag ging het kabinet - na een lange discussie in de ministerraad - met de plannen akkoord die onder meer inhouden dat nareizigers (de achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker) pas naar Nederland mogen komen als de asielzoeker die mag blijven een woning heeft.

"Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren", staat in de brief van de boze leden. Het Nederlands Dagblad (ND) berichtte als eerste over de brief van de boze leden. Dat de partij betrokken is bij de deal wordt in de brief "pijnlijk en onacceptabel" genoemd.

Onder de ondertekenaars zijn volgens het ND veel gemeenteraadsleden en leden van jongerenbeweging Perspectief. De briefschrijvers willen ook een extra partijcongres organiseren. Daarvoor zijn volgens de statuten van de partij 250 handtekeningen nodig. De ChristenUnie telt zo'n 26.000 leden.

Een woordvoerder van de fractie verwijst voor een reactie naar een interview van Tweede Kamerlid en asielwoordvoerder Don Ceder in het ND. Daarin noemt hij de plannen van het kabinet "goede afspraken waarmee we de vastgelopen asielketen op orde kunnen krijgen". Hij zegt dat het opschorten van de gezinshereniging "veel pijn doet, maar wel te dragen is".