Clicky


Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen

Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen
05-01-2023 12:35 | Binnenland | auteur Redactie

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de voormalig directeur van een asbestsaneringsbedrijf, een man uit de gemeente Ede, het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld en overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet. Twee medewerkers van dit bedrijf raakten ernstig gewond na een val door een dak tijdens het verwijderen van asbest. De ongelukken gebeurden in 2016 en in 2018. Het OM legt de man voor deze twee afzonderlijke ongevallen twee werkstraffen op van in totaal 180 uur. 

In juni 2016 raakte een man in de gemeente Sittard-Geleen zwaargewond na een val van zo’n zes meter door een dak tijdens het verwijderen van asbest. Ruim twee jaar later, in augustus 2018, overkwam een andere man een soortelijk ongeval in de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook hij viel door een dak met asbesthoudende platen, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Beide mannen werkten voor hetzelfde asbestsaneringsbedrijf uit de gemeente Ede. Dit bedrijf was de werkgever van beide mannen en verantwoordelijk voor hun veiligheid. Omdat dit bedrijf is overgenomen voordat de strafvervolging begon, kan het OM het bedrijf niet vervolgen. De voormalig directeur van het bedrijf is als leidinggevende vervolgd voor deze veiligheidsmisdrijven.

Naast overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld is hij voor het eerste ongeval ook vervolgd voor het beïnvloeden van de verklaringsvrijheid van het slachtoffer en zijn toenmalige partner.

Het slachtoffer dat in 2016 in de gemeente Sittard-Geleen aan het werk was, zat aan een veiligheidsgordel met een te lange vanglijn in verhouding tot de hoogte waarop de werkzaamheden plaatsvonden. Hij werkte in een werkbak en is op het dak gestapt, waarna hij door het dak is gezakt. Vervolgens begaf zijn vanglijn het en kwam hij op de grond terecht. Het tweede slachtoffer van het ongeval in de gemeente Alphen aan den Rijn droeg ook geen veilige, korte positioneringslijn. In de werkbak waren alleen valstopapparaten aanwezig met te lange vanglijnen. Dit slachtoffer is vanuit de werkbak onaangelijnd op het dak gestapt, door het dak gevallen en op de grond terecht gekomen. In beide gevallen waren geen vangnetten onder het dakbeschot aanwezig.

Vanuit veiligheidsoogpunt is voorgeschreven dat medewerkers werken met korte positioneringslijnen (in een juiste verhouding tot de hoogte waarop de werkzaamheden plaatsvinden) en is het werknemers niet toegestaan om op hoogte uit een werkbak te stappen, zelfs niet met één voet. Naar het oordeel van het OM is uit het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie gebleken dat het binnen het bedrijf gebruikelijk was dat werknemers deze veiligheidsvoorschriften niet naleefden en soms zelfs geheel onaangelijnd op het dak werkten. Zij werden onvoldoende voorgelicht en opgeleid. Ook het toezicht op de naleving van deze veiligheidsinstructies schoot tekort. Dit kan aan het bedrijf worden toegerekend.

Vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt specifiek aandacht gevraagd voor arbeidsveiligheid in de bouw, waaronder de asbestsector. Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Werknemers lopen het risico te worden blootgesteld aan asbestvezels, die via hun kleding verder kunnen worden verspreid in de omgeving.

Daarnaast is er het risico op valgevaar bij asbestverwijderingswerkzaamheden. Dit risico zal de komende jaren een grote rol spelen bij de sanering van de vele asbestdaken. Medewerkers bij asbestverwijderingsbedrijven zullen dus veel op hoogte moeten werken. Leidinggevenden en directeuren van bedrijven die dit soort werkzaamheden verrichten, en die niet of onvoldoende hun rol pakken als het gaat om de zorg voor veiligheid, kunnen persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden als het misgaat.

Het OM acht bewezen dat de leidinggevende van deze onveilige praktijken afwist. Het OM heeft aan de man een strafbeschikking opgelegd in de vorm van twee werkstraffen van 100 en 80 uur. Voorafgaand aan het opleggen van deze strafbeschikkingen heeft het OM contact gezocht met beide slachtoffers.