Clicky


Toch geen steun PVV: meerderheid afschaffen salderingsregeling onzeker

Toch geen steun PVV: meerderheid afschaffen salderingsregeling onzeker
17-01-2023 23:09 | Financieel | auteur ANP

DEN HAAG - [update 00:15 uur] Het is nog maar zeer de vraag of het kabinetsplan om een steunregeling voor zonnepanelen af te schaffen op genoeg steun in de Eerste Kamer kan rekenen. Het leek tijdens het debat of uitgerekend de PVV, een belangrijke criticaster van het klimaatbeleid, energieminister Rob Jetten dichterbij een meerderheid in de senaat zou brengen. Maar de partij zegt achteraf op Twitter waarschijnlijk toch tegen de wet te willen stemmen.

Met de salderingsregeling kunnen huishoudens de elektriciteit die door zonnepanelen is opgewekt en ze zelf niet gebruiken, aftrekken van hun eigen verbruik. Deze elektriciteit komt namelijk terug op het stroomnet. Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren evenwel flink goedkoper geworden. Bovendien profiteren huishoudens met hogere inkomens relatief meer van de regeling. Het kabinet wil deze daarom de komende jaren versoberen en in 2031 helemaal afschaffen. Hier is een wetswijziging voor nodig. Er moet een minimumprijs voor in de plaats komen die energiebedrijven aan hun klanten moeten betalen voor teruggeleverde stroom.

De PVV is "nooit voorstander geweest van het financieel stimuleren van zonnepanelen", zei Kamerlid Alexander Kops tijdens het debat op de vraag of hij het afschaffen zou steunen. Maar na afloop van het debat schreef Kops op Twitter dat de PVV de wet wil wegstemmen als de regeling ook wordt afgebouwd voor huishoudens die nu al zonnepanelen hebben. "De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten", concludeerde partijleider Geert Wilders alvast.

De uitleg achteraf verbaasde onder anderen GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. "Goh, die voorwaarde hoorde ik je in debat niet stellen", merkte zij via Twitter op. Tijdens het debat noemde SP-Kamerlid Renske Leijten Kops nog gekscherend de "redder" van het kabinet. Ook BBB-leider Caroline van der Plas twittert dat ze Kops tijdens het debat wat anders hoorde zeggen.

De SGP twijfelt nog, en wacht op de antwoorden van Jetten op zijn vragen. Samen met de PVV had die partij het kabinet aan een meerderheid in de senaat kunnen helpen.

Overigens zijn ook de coalitiepartijen niet onverminderd enthousiast over afschaffing van de maatregel. Zij willen het voorstel aanpassen, en over enkele jaren bijvoorbeeld kijken of de regeling niet te snel wordt afgebouwd. VVD en ChristenUnie uitten ook hun ongemak over het feit dat deze 'subsidie' wordt versoberd, terwijl de steunmaatregelen voor grote zonneweides juist worden uitgebreid.