Clicky


Leden GL en PvdA gaan stemmen over gezamenlijk programma en lijst

Leden GL en PvdA gaan stemmen over gezamenlijk programma en lijst
04-02-2023 19:58 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN BOSCH - Leden van zowel GroenLinks als de PvdA willen een ledenreferendum houden over een gezamenlijke lijst en verkiezingsprogramma in de aanloop naar de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Ook als het kabinet voor maart 2025 valt en er eerder verkiezingen worden gehouden, moeten de leden hierover geraadpleegd worden. Voorstellen hiertoe kregen ruime steun op de congressen van beide partijen. Ook in de Europese campagne zullen PvdA en GroenLinks nauwer samenwerken.

Toch is een fusie nog niet aan de orde: bij beide partijen werden ook moties aangenomen die het bestuur aansporen ervoor te zorgen dat de individuele partijen zelfstandig blijven bestaan. Een motie die uitspreekt dat "GroenLinks in principe als zelfstandige partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen", kreeg genoeg steun.

De voorstellen over het ledenreferendum kregen ook ruime steun: bij beide partijen steunde meer dan 80 procent het plan. Oud-PvdA-leider Job Cohen, kersvers GroenLinks-lid en warm pleitbezorger van linkse samenwerking, sprak ook zijn steun uit voor het ledenreferendum. Maar, voegde hij toe, "het woord 'fusie' wil ik de komende jaren niet meer horen".

De moties waren ingediend door de actiegroep RoodGroen op het congres. Vanuit die club, die verdere samenwerking tussen de twee partijen voorstaat, kwam ook een voorstel voor een gezamenlijk programma in de aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. Ook die motie kreeg ruime steun.

Van een gezamenlijke Europese lijst is voorlopig geen sprake. PvdA en GroenLinks zitten ook niet bij elkaar in dezelfde fractie in het Europees parlement.