Clicky


Luchtvaart: procedures niet gevolgd in krimpbesluit Schiphol

Luchtvaart: procedures niet gevolgd in krimpbesluit Schiphol
21-03-2023 10:41 | Algemeen | auteur ANP

HAARLEM - [update 11:20 uur] De Staat heeft niet de juiste procedures doorlopen om het aantal vluchten op Schiphol naar beneden te brengen. Dat stellen de advocaten van KLM, de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA en verschillende andere maatschappijen in de rechtbank van Haarlem dinsdag. De Staat moet daar in een kort geding uitleg geven over het verlagen van het jaarlijks aantal vluchten van 500.000 naar 460.000.

Centraal in het pleidooi van de advocaten die de luchtvaartmaatschappijen bijstaan, is het ontbreken van een zogeheten wettelijk verplichte ‘balanced approach’. Die schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komen vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan capaciteitsreductie. Die procedure zou op 1 november dit jaar moeten worden afgerond, maar dat is volgens de luchtvaartmaatschappijen te laat.

IATA kondigde eerder samen met een groep andere luchtvaartmaatschappijen ook een kort geding aan tegen de Schiphol-krimp, maar de twee zaken zijn samengevoegd. De advocaten van deze partij betogen dat de balanced approach de wereldwijde standaard is voor het terugdringen van geluidshinder. Maar de Staat heeft in dit kader geen geluidsberekening laten uitvoeren, waardoor er geen concrete proportionele en alternatieve maatregelen genomen kunnen worden om geluidshinder van Schiphol terug te dringen, aldus de advocaten.

Daarbij lijkt Schiphol voor het komende winterseizoen al rekening te houden met 460.000 vluchten, een besluit dat is genomen voordat de verplichte procedures zijn doorlopen, aldus de advocaten. Medio april moet de slotcoördinator van de luchthaven het aantal slots rond hebben op basis van de capaciteit van de luchthaven. Haast is dus geboden, vandaar dat KLM en IATA geen andere oplossing zagen dan de Staat met een kort geding voor de rechter te brengen. De luchtvaartmaatschappijen hebben gepoogd een gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te knopen, echter zonder resultaat.

De advocaten voeren nu aan dat de Staat is overgestapt op een experimentregeling, zoals zou blijken uit de plannen van het ministerie. Zij spreken van een "kunstgreep", een middel om op de zaken vooruit te lopen. Maar daar is volgens de raadsmannen geen wettelijke grondslag voor.

De advocaten van KLM en consorten stellen verder dat KLM zich inzet om de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld te worden. Daarvoor heeft de maatschappij miljarden geïnvesteerd in schonere en stillere vliegtuigen. Ook de komende jaren wil KLM daarmee doorgaan, maar dan mag volgens de advocaten van de Staat worden verwacht dat zij zich aan wet- en regelgeving houden. Met een "botte bijl" het aantal vliegbewegingen terugbrengen hoort daar volgens de raadsmannen niet bij.