Clicky


Onveilig werken in de bouw; schering en inslag

Onveilig werken in de bouw; schering en inslag
27-03-2023 17:43 | Ongevallen | auteur Redactie

DEN BOSCH - Een metaalbouwbedrijf uit Hoogstraten (België) is verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval in Heusden waarbij in 2020 een werknemer door een val van een onveilige steiger om het leven is gekomen. Het OM eiste maandag voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van 70.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Het metaalbouwbedrijf is dood door schuld tenlastegelegd omdat de werkgever tekortgeschoten is in de vereiste veiligheidsmaatregelen, waardoor de werknemer is overleden. Daarnaast verwijt het OM de werkgever overtreding van voorschriften van de arbeidsomstandighedenregelgeving, waardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers ontstond of te verwachten was.

Werknemers van het bedrijf waren bezig met de afbouw van een bedrijfsruimte voor een bedrijf in Heusden. Tijdens het verrichten van de demontagewerkzaamheden van een steiger is het slachtoffer van de steiger gevallen. De val bedroeg 4 meter om en nabij. De steiger, eigendom het bedrijf voldeed na onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie niet aan de eisen. De steiger was niet opgebouwd door werknemers die daarvoor bevoegd of opgeleid waren, de steiger was niet opgebouwd volgens de gebruiksaanwijzing en was niet voorzien van hekwerken, leuningen of dergelijke voorzieningen.

Onveilig werken in de bouw met name bij werken op hoogte is schering en inslag. Zo melde vorige week de Nederlandse Arbeidsinspectie dat op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland bij een controle op circa 140 bouwplaatsen overtredingen werden geconstateerd. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. 

“Als de werkgever ervoor had gezorgd dat de steiger conform regelgeving en gebruiksaanwijzing door daartoe bevoegde en opgeleide personen was opgebouwd, gecontroleerd en afgebroken had het slachtoffer helemaal niet op de steiger gestaan om die af te breken en was hij die avond gezond en wel thuisgekomen en waren de nabestaanden niet getroffen door dit grote verlies”, aldus de officier van justitie. “Het treffen van maatregelen met het oog op de gezondheid en veiligheid van werknemers is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en onderliggende regelgeving de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever is in het nakomen zijn zorgplichten ernstig tekortgeschoten, welke tekortkomingen toerekenbaar zijn aan verdachte”, aldus de officier van justitie.

Het OM eist een geldboete van 70.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie was er niet van overtuigd dat het bedrijf inmiddels zijn arbeidsomstandighedenbeleid inmiddels wel volledig op orde had en eiste daarom ook een voorwaardelijke geldboete met een lange proeftijd van drie jaar waarin het bedrijf bij werkzaamheden in Nederland controles kan verwachten.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.