Clicky


Drugsinvoer via Schiphol met hulp van binnenuit: OM eist gevangenisstraffen

Drugsinvoer via Schiphol met hulp van binnenuit: OM eist gevangenisstraffen
09-06-2023 15:02 | Incidenten | auteur Redactie

AMSTERDAM - De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van negen, zeven en zes jaar geëist tegen drie verdachten. Het OM vindt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de invoer van 320 kilo cocaïne en voorbereidingshandelingen gericht op de invoer van cocaïne. De verdachten zijn mannen tussen de 50 en 59 jaar uit Diemen, Nieuw-Vennep en Amsterdam.

Bloemendozen

In 2019 is het Cargo Harcteam - een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane - onder leiding van het OM een onderzoek gestart naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen. Daaruit bleek dat personen zich bezig hielden met de voorbereiding van invoer van verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika naar de luchthaven Schiphol.

Dit resulteerde in mei 2021 tot de inbeslagname van 320 kilo cocaïne, verstopt in bloemendozen. Voor het slagen van dit transport was hulp van binnenuit, door mensen die werkzaam zijn op Schiphol, geregeld: lading uit een vliegtuig halen, deze overzetten van airside naar landside en de lading wegvoeren van het Schipholterrein af.

Op 13 juli 2021 worden onder andere de drie verdachten aangehouden, die op 7 en 8 juni 2023 terecht stonden. De zaak tegen één van de andere hoofdverdachten en nog eens acht medeverdachten vindt op een later moment plaats. Negen van hen waren destijds in dienst van bedrijven op Schiphol. Het bewijs voor hun betrokkenheid bij de drugsinvoer blijkt uit diverse onderzoeksgegevens, zoals telefoontaps, historische printgegevens, observaties en het opnemen van vertrouwelijke communicatie.

Rolverdeling

De 52-jarige verdachte uit Diemen heeft zich langere tijd bezig gehouden met de voorbereiding en invoer van 320 kilo cocaïne op 24 mei 2021. Het OM ziet hem als opdrachtgever van de in te voeren partij drugs. Hierbij schakelde hij een medeverdachte in, die volgens het OM een sleutelpositie heeft gespeeld, zowel richting opdrachtgevers, als naar de uitvoerders op Schiphol die van belang waren voor het onderscheppen van de cocaïne. 

De 59-jarige verdachte uit Amsterdam zou als medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf de dozen cocaïne uit het vliegtuig (laten) halen en afvoeren naar een bedrijfsgebouw op Schiphol, zodat de zending buiten het reguliere afwikkelingsproces en buiten het zicht van de Douane verder vervoerd kon worden. ‘’Het dossier ademt een sfeer uit van ervaring en structureel willen faciliteren met misbruik van zijn functie’’, aldus de officier van justitie ter zitting.

De 50-jarige verdachte uit Nieuw-Vennep heeft volgens het OM een cruciale rol gespeeld in het beoogde aansluitend vervoer, waarbij de verdovende middelen vanuit het vliegtuig direct doorgeladen en verder getransporteerd zouden gaan worden vanaf de luchthaven. De officier: "Zijn bijdrage aan het einde van de invoerketen is nodig om als drugsorganisatie een partij met een Nederlandse straatprijs van 16 miljoen euro af te kunnen zetten."

Corrupte medewerkers

Met harddrugshandel gaat een extreme hoeveelheid geweld gepaard. Denk aan liquidaties of de recente explosies aan deuren van woningen en bedrijfspanden, met onschuldige burgers die de dupe worden van dit drugsgeweld. De officier van justitie: ‘’Daarnaast ondermijnt drugshandel onze samenleving ook op andere fronten. Schiphol is een internationale luchthaven waar we in Nederland trots op mogen zijn. Corrupte medewerkers tasten de integriteit van die luchthaven en de daarmee verbonden bedrijven aan.’’

Het OM rekent het de verdachten zeer aan dat zij vanuit hun functie, en met de daarbij horende toegang tot beveiligde delen op de luchthaven, een belangrijke schakel hebben gevormd in het transport en de distributie van een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen, bedoeld om beschikbaar te maken voor verdere handel. Met hun handelen hebben zij het systeem van controle op de internationale drugshandel op Schiphol ondermijnd.

Strafeisen

De officier: ‘’Op basis van de onderzoeksbevindingen hebben de verdachten strafbare voorbereidingshandelingen en een daadwerkelijke invoer verricht in de zin van de Opiumwet. Geen van hen heeft gedurende het onderzoek of ter zitting een aannemelijke verklaring gegeven voor de gedragingen die het OM hen verwijt.’’ De officier van justitie eiste onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van negen jaar tegen de 52-jarige verdachte uit Diemen, zeven jaar tegen de 59-jarige verdachte uit Amsterdam, en zes jaar tegen de 50-jarige verdachte uit Nieuw-Vennep.

Omdat de verdachten sinds vorig jaar niet meer vastzitten vraagt het OM dat zij, in geval van een veroordeling, direct weer vast komen te zitten.
Naast deze verdachten staan nog acht personen terecht, die zittingen vinden later deze maand plaats. De rechtbank doet in alle zaken tegelijk uitspraak, dat is naar verwachting op 30 juni. De zaak tegen de andere hoofdverdachte is voor onbepaalde tijd aangehouden.

Gezamenlijke aanpak

In het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol wordt door publiek-private samenwerking ondermijning op Schiphol aangepakt door de Belastingdienst, Douane, FIOD, gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Politie, RIEC Noord-Holland, KLM en Schiphol Group.