Clicky


OM eist in hoger beroep 6 jaar cel voor miljoenenoplichting door ‘artiestenmanager’

OM eist in hoger beroep 6 jaar cel voor miljoenenoplichting door ‘artiestenmanager’
18-07-2023 19:36 | Binnenland | auteur Redactie

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een gevangenisstraf van 6 jaar tegen een 39-jarige man uit Hoorn. De man wordt ervan verdacht een evenementenstudio in Uitgeest voor miljoenen te hebben opgelicht door zich voor te doen als manager van grote Nederlandse artiesten. Ook moet verdachte wat het OM betreft een bedrag van 5,4 miljoen euro terugbetalen.

Een trieste zaak, zo stelde de advocaat-generaal bij het requisitoir in hoger beroep. Een familiebedrijf dat door het optreden van verdachte volledig naar de knoppen is gegaan. Verdachte zou zich hebben voorgedaan als manager van grote artiesten zoals Anouk en Marco Borsato en internationale artiesten zoals Chris Brown. Op basis van verhalen en kunstgrepen in de vorm van valse mailwisselingen, vervalste printscreens van betalingen leidde verdachte het bedrijf om de tuin. Op het moment dat verdachte bij de FIOD in beeld kwam had hij al meer dan zes miljoen euro achterover weten te drukken.  

De rechtbank veroordeelde verdachte voor deze feiten tot een gevangenisstraf van vierenhalf jaar. Ook moest verdachte het gedupeerde bedrijf ruim drie miljoen euro terugbetalen. Verdachte ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

Voordoen als een ander

Het OM verwijt verdachte gebruik gemaakt te hebben van een valse naam maar ook van het zich daadwerkelijk voordoen als een ander, werkelijk bestaande persoon; een bekende van verdachte, wiens naam hij gebruikte om het zo te doen lijken alsof die persoon verantwoordelijk was voor de oplichting. Zo gebruikte verdachte de naam van die persoon op alle officiële stukken. Verdachte heeft in de visie van het OM de persoon voor wie hij zich uitgaf met een samenweefsel van verdichtsels ertoe bewogen om  zijn bankrekening beschikbaar te stellen  en naar de Kamer van Koophandel te gaan om een bedrijf op te richten. Ook zou verdachte deze persoon ertoe aangezet hebben overleg te voeren met de Belastingdienst en om grote hoeveelheden geld voor verdachte op te nemen. Op papier zag het  er zodoende uit alsof alle handelingen door de ander, en niet door verdachte, werden verricht.

Bedreiging getuige

Verdachte wordt er eveneens van verdacht dat hij deze persoon, die als getuige is gehoord, heeft bedreigd om ervoor te zorgen dat de verklaringen van de getuige tegenstrijdig zouden worden en zodoende minder betrouwbaar. Het onderzoek naar deze feiten loopt momenteel nog in eerste aanleg. Uit het dossier blijkt dat verdachte ook een andere persoon, een man die voor hem werkte, heeft misleid met de bedoeling zelf buiten schot te blijven wanneer de oplichting aan het licht zou komen. Deze man is in Duitsland vervolgd voor oplichting nadat een optreden daar niet geregeld werd terwijl er wel voor was betaald.

Bewezenverklaarde feiten

In hoger beroep merkt het OM op dat voldoende is vastgesteld dat verdachte degene is die daadwerkelijk achter de ogenschijnlijke handelingen van de personen die hij betrokken had bij de oplichting zat. “Verdachte dicteerde de mails die beide getuigen op hun naam moesten versturen. Hij beheerde de bankrekeningen en bepaalde wie van welke rekening geld  moest opnemen en aan verdachte moest overhandigen of moest overboeken en verdachte gaf zich in fysieke hoedanigheid uit voor een van de getuigen, zodat veel mensen hem onder diens naam kenden”, aldus de advocaat-generaal.  Het OM acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.