Clicky


Straffen voor zakelijk boeken van privékosten

Straffen voor zakelijk boeken van privékosten
03-01-2024 20:47 | Misdaad | auteur Redactie

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met vestigingen in onder meer Lichtenvoorde en Zeewolde is de FIOD onder gezag van het Functioneel Parket in 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek is dit jaar afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat een man in de jaren 2014-2020 privé verbouwingskosten aan zijn hippische landgoed als zakelijk heeft laten boeken.

Zijn broer heeft tussen 2016 en 2020 eveneens diverse verbouwingen gepleegd aan zijn woning alsmede de aanleg van een zwembad op kosten van de zaak. De vermogende broers staan aan het hoofd van een onderneming die zich toelegt op kunststofrecycling, met vestigingen in binnen- en buitenland. Door zo te handelen is een substantieel bedrag aan belastingen ontdoken en zijn privékosten, onder andere gerelateerd aan paardenactiviteiten, afgewenteld op de samenleving.

Gezamenlijke bestraffing belastingfraude

Deze belastingfraude en valsheid in geschrifte is door de Belastingdienst en het OM gezamenlijk bestraft. De ontdoken belastingen zullen moeten worden nabetaald samen met boetes oplopend tot ruim 1,1 miljoen euro. Daarbovenop heeft het OM voor het delict valsheid in geschrifte in de vorm van een strafbeschikking aan de man een taakstraf van 180 uur opgelegd en geldboetes voor iedere betrokken vennootschap. Aan de broer is eveneens middels een OM strafbeschikking een taakstraf van 140 uur opgelegd en ook aan zijn bedrijven hebben de Belastingdienst en het OM dezelfde soort boetes opgelegd.

Onjuiste facturen (onder)aannemers

Een groep van ongeveer tien (onder)aannemers is in deze fraude meegegaan door op verzoek de tenaamstelling of omschrijving van de geleverde diensten op hun facturen te wijzigen. Zodoende hielpen zij verhullen wie daadwerkelijk de klant was en wat de werkelijke aard van de geleverde diensten was.

Daarmee hebben zij zich niet alleen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte in de zin van artikel 225 Wetboek van Strafrecht maar ook overtreding van artikel 68, lid 1 sub g Algemene wet inzake rijksbelastingen. Iedere ondernemer die factureert met omzetbelasting (BTW) heeft immers de verplichting een juiste en volledige factuur uit te reiken aan zijn daadwerkelijke opdrachtgever.

Aan ieder van hen heeft het OM in de vorm van een strafbeschikking geldboetes opgelegd waarvan de hoogte is afgestemd op het totaal gefactureerde bedrag inclusief omzetbelasting (BTW).

Passende afdoening

Bij een efficiënte strafrechtspleging hoeft niet iedere fiscale strafzaak aan de rechtbank voorgelegd te worden. Wel meent het OM dat de maatschappij geïnformeerd dient te worden over deze afdoeningen, middels dit persbericht, vanuit preventief oogpunt. Gelet op al het bovenstaande, is het OM van mening dat deze afdoeningen in dit strafrechtelijk onderzoek passend zijn.

Slechts één van de bij de onderaannemers betrokken personen heeft verzet ingesteld tegen de aan hem door het OM opgelegde straf, zodat dat deel van het onderzoek wel nog voor de rechter zal gaan komen.