Clicky


Linkse partijen zien in CPB-cijfers noodzaak meer armoedebeleid

Linkse partijen zien in CPB-cijfers noodzaak meer armoedebeleid
22-02-2024 16:23 | Financieel | auteur ANP

DEN HAAG - De koopkracht mag dit jaar nog boven verwachting stijgen, volgend jaar krijgen de meeste huishoudens er bij ongewijzigd beleid niets meer bij in de portemonnee. Tijd voor meer armoedebeleid, vinden de linkse partijen in de Tweede Kamer, die daarbij verwijzen naar de formatietafel, waar zij zelf vooralsnog niet aan hebben gezeten.

De jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) laten volgens Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) zien "dat koopkrachtherstel helaas van korte duur is". Al volgend jaar neemt het aantal mensen in armoede weer toe. "Extra inkomensbeleid is hard nodig", vindt hij, en daarom moet er ook snel een nieuw kabinet komen.

"Stop de bezuinigingspolitiek", zegt SP-leider Jimmy Dijk. "De formatie moet gaan over sociale vooruitgang voor de werkende klasse: mensen met inkomen uit werk, uitkering of AOW/pensioen. Niet over bezuinigingen op publieke voorzieningen, maar over belasten van rijksten en recordwinsten."

Financiële ruimte

De financiële ruimte voor een nieuw kabinet is evenwel beperkt, waarschuwt het CPB. De hoge uitgaven van het huidige, demissionaire kabinet, drukken de komende jaren zwaar op de overheidsfinanciën. Het volgende kabinet zal flink moeten bijsturen, aldus de belangrijkste financieel-economische adviseur van kabinet en parlement.

Al in de komende regeerperiode dreigt overschrijding van de EU-norm voor het begrotingstekort, en op de langere termijn kruipt ook de staatsschuld richting de bovengrens die de eurolanden onderling hebben afgesproken. Over de armoede stelt het CPB dat die door de koopkrachtmaatregelen van het demissionaire kabinet juist al blijvend is afgenomen.

Stijgende koopkracht

Demissionair minister Karien van Gennip wijst in een reactie op de nu nog stijgende koopkracht voor de meeste huishoudens, en op de afname van de armoede deze kabinetsperiode. Maar: "We zien dat het voor een groep Nederlanders zwaar blijft", aldus de bewindsvrouw. Voor die groep is er bijvoorbeeld een noodfonds om te helpen de energierekening te betalen, zegt zij.

D66-Kamerlid Joost Sneller noemt de koopkrachtstijging dit jaar "zeer welkom nieuws", maar ziet ook dat werkende ouders nog altijd "in de knel" komen. Er ligt dan ook een "forse opdracht" op de formatietafel. "Politieke keuzes zijn hard nodig." Wat Sneller betreft krijgen "investeringen in de schone en sterke economie van morgen" voorrang.